aleBANK – DOSTĘP DO CZASOPISM FINANSOWYCH

Wykładowcy i studenci Uczelni im. E. Kwiatkowskiego mają bezpłatny dostęp do archiwalnych i bieżących numerów pism Wydawnictwa CPBiI, czyli „Miesięcznika Finansowego BANK”, „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego”, „Kuriera Finansowego”, „Finansowania Nieruchomości” oraz „Europejskiego Doradcy Samorządowego”.

Aby korzystać z ww. zasobów prasowych należy wejść na portal www.aleBank.pl i dokonać rejestracji.

Współpraca realizowana jest w ramach programu „Bankowość. Finanse. Samorząd – Wiedza on-line”.

 

aleBank.pl2