BEZPŁATNY DOSTĘP DO PISM

Wystarczy zalogować się na stronie aleBank.pl, aby otrzymać bezpłatny dostęp do najnowszych wydań pism o tematyce finansowej, bankowej, samorządowej.

  Studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni dzięki udziałowi Uczelni w programie Związku Banków Polskich pt. „Wiedza on-line” mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do archiwalnych i bieżących wydań pism:
• „Miesięcznik Finansowy BANK”,
• „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”,
• „Kurier Finansowy”,
• „Finansowanie Nieruchomości”,
• „Europejski Doradca Samorządowy”.

Aby skorzystać z oferty dostępu należy wejść na stronę www.aleBank.pl i zarejestrować się.