DZIEŃ INTELIGENCJI W UCZELNI KWIATKOWSKIEGO

Wykłady o poszukiwaniu geniuszu, efekcie Flynna w krajach rozwiniętych i umiejętności kierowania emocjami - czyli Dzień Inteligencji - 7 grudnia 2019 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Będzie można również przystąpić do testu inteligencji, prowadzonego przez psychologa Mensa Polska.

 

Podczas otwartej konferencji w WSAiB Gdynia poruszone zostaną, m.in. tematy inteligencji i związanych z nią ciekawostkami, technik neuroobrazowania, wzroście ilorazu inteligencji, obserwowanego od początku XX wieku w państwach zachodnich, a także historii i struktury Mensy w Polsce i na świecie. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zagadek logicznych, a także przystąpić do testu inteligencji prowadzonego przez psychologa Mensy. Osoby, które na teście uzyskają wynik kwalifikujący do Mensy (wynik graniczny to IQ równe 130 w skali Wechslera (148 w skali Cattela)) otrzymają zaproszenie do członkostwa w Stowarzyszeniu. Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Mensa Polska, które w 2019 roku obchodzi 30-lecie istnienia. Dzień Inteligencji odbędzie się w przeddzień 30. rocznicy zarejestrowania Stowarzyszenia Mensa Polska.

 

Program wykładów w Auli im. prof. Jerzego Młynarczyka:

 • Godz. 10.00 - 10.30 - Wprowadzenie i kilka słów o Stowarzyszeniu Mensa Polska - Piotr Strzyżewski;
 • Godz. 10.30 - 11.20 - IQ a inteligencja rozumiana potocznie - Dorota Rakowiecka;
 • Godz. 11.20 - 12.10 - Szpiegując mózgowie - techniki neuroobrazowania w poszukiwaniach geniuszu - Agnieszka Sopel;
 • Godz. 12.15 - 13.00 - O inteligencji inaczej - pozorne paradoksy wynikające z efektu Flynna - Dorota Rakowiecka;
 • Godz. 13.00 - 13.40 - W 30 minut dookoła Mensy - Adam Gruźlewski;
 • Godz. 14.00 - 14.45 - Inteligencja emocjonalna - Dorota Rakowiecka;
 • Godz. 15.00 - panel dyskusyjny, zagadki logiczne.

 

Sesje testowe (płatne) w sali nr 4 - prowadzenie Maria Milcarz, psycholog Mensy:

- Godz. 10.00 - 11:30 - I tura;
- Godz. 11.30 - 13.00 - II tura;
- Godz. 13.00 - 14.30 - III tura.
Koszt testu - 50 zł.
Liczba miejsc - 75 (25 os. na turę).
 • Piotr Strzyżewski - członek Zarządu Stowarzyszenia Mensa Polska, Koordynator ds. rozwoju, informatyk.
 • Dorota Rakowiecka - prezes Stowarzyszenia Mensa Polska w latach 2006-2010 i 2012-2014. Informatyk i psycholog, kierownik projektów w zakresie wdrażania w firmach nowych technologii.
 • Agnieszka Sopel - inżynier kliniczny, doktorantka w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Instytutu Inżynierii Klinicznej, członkini Komisji Uchwał i Wniosków Stowarzyszenia Mensa Polska.
 • Maria Milcarz - psycholog, doktorantka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uprawniona przez Głównego Psychologa Mensy Polska prof. Czesława Nosala do przeprowadzania sesji testowych w imieniu Stowarzyszenia Mensa Polska.
 • Adam Gruźlewski - funkcjonariusz publiczny, przedstawiciel struktur regionalnych Mensy na Pomorzu, członek Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Mensa Polska.
Powrót