SYMPOZJUM: NAUKA WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Zwracając uwagę na dynamicznie zmieniający się obraz współczesnego świata w tym dokonujące się przeobrażenia w obszarze m.in. bezpieczeństwa zapraszamy do udziału w pierwszym sympozjum naukowym „Nauka wobec problemów współczesnego świata”, które odbędzie się 9 stycznia 2023 r. w naszej uczelni.

Wydarzenie to poświęcone jest eksperckiej dyskusji na temat istniejących aktualnych problemów i zagrożeń, występujących w różnych sferach życia. Głównym naszym celem jest zaznajomienie i wyjaśnienie - szerokiemu gronu odbiorców - naukowych faktów i najnowszych wyników badań na temat bieżących wydarzeń i obszarów problemowych oraz występujących pomiędzy nimi zależności.

Miejsce: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, Aula im. prof. Jerzego Młynarczyka

Data: 9 stycznia 2023 r. w godz. 09.30-14.30.

Komitet naukowy:

- dr Tomasz Białas, Rektor WSAiB w Gdyni,

- prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki,

- prof. dr hab. Ewa Gruza,

- prof. dr hab. Zdzisław Brodecki,

- dr hab. Beata Świeczko-Żurek,

- dr hab. Rafał Ożarowski,

- dr hab. Wojciech Lamentowicz,

- dr hab. Jadwiga Snarska,

- dr Tomasz Safjański, 

- dr Paweł Różański.

Koordynator: dr Jarosław Przyjemczak

Harmonogram:

09.15- 09.30 - Otwarcie sympozjum, Rektor WSAiB dr Tomasz Białas

09.30- 10.30 - prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki, tytuł prelekcji: Z frasunkiem o "Naukach o bezpieczeństwie"

10.30- 11.30 - prof. dr hab. Jerzy Ejsmont, dr hab. Beata Świeczko-Żurek, tytuł prelekcji: Balistyka końcowa - rany i implanty

11.30- 12.30 - prof. dr hab. Ewa Gruza, tytuł prelekcji: Kryminalistyka wobec wyzwań współczesności

12.30-13.30 - dr hab. Rafał Ożarowski, tytuł prelekcji: Bliski Wschód wobec wojny na Ukrainie

13.30-14.30 - dr Paweł Jastrzębski, tytuł prelekcji: Hipotermia jako aktualny problem w ratownictwie

Powrót