DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni uruchomiła dodatkową pulę wolnych miejsc na najbardziej obleganych kierunkach. Rekrutacja potrwa do końca września 2014 r.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzi rekrutację na 8 kierunków studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

Z uwagi na większe niż rok temu zainteresowanie kandydatów, władze WSAiB zdecydowały o dodatkowym naborze.

Najczęściej wybieranym kierunkiem pozostaje Bezpieczeństwo Wewnętrzne i specjalność Kryminologia i Kryminalistyka, porównywalnie dużo chętnych wybiera też 2,5 letnie Prawo II stopnia.

Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 to ostatnia szansa, by skorzystać z oferty magisterskich studiów prawniczych II stopnia, przed wejściem w życie zmian zapowiadanych przez Ministerstwo. Studenci, którzy rozpoczną naukę w tym roku będą ostatnim rocznikiem, który wykształcenie prawnicze będzie mógł uzyskać w ciągu 5 semestrów nauki.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji WSAiB. Tym bardziej, że do 13 września można skorzystać ze specjalnego rabatu na wpisowe w wysokości 250 zł.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Biuro Rekrutacji Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

tel. (58) 660 74 10
(58) 660 74 32

rekrutacja@wsaib.pl

Serdecznie zapraszamy!