GDYŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NA SPOTKANIU W WSAIB

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni gościła w swoich progach młodych pasjonatów koszykówki. Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki zorganizowało spotkanie z profesorem Jerzym Młynarczykiem, Rektorem WSAiB, koszykarzem, reprezentantem Polski, uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Rzymie.

 

Było to pierwsze spotkanie z cyklu „GTK Szkoli”. Profesor Młynarczyk opowiadał o swoich doświadczeniach sportowych, wspominał najważniejsze rozgrywki – w tym m.in. występy podczas Igrzysk Olimpijskich Rzymie. Mówił o pasji do sportu i nauki. Młodzi ludzie ciekawi byli jak można godzić uprawianie sportu wyczynowego z osobistym rozwojem naukowym i zawodowym.

 

Spotkanie odbyło się 3 grudnia 2012 r. w siedzibie WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7.

 

Fot. Tadeusz Lademann