III Konkurs Krasomówczy WSAiB

III Konkurs Krasomówczy WSAiB

III Konkurs Krasomówczy WSAiB odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Konkurs składa się z dwóch bloków: studenckiego oraz uczniowskiego. W pierwszym panelu zmierzą się studenci WSAiB kierunku Prawo, zarówno studiów dziennych jak i zaocznych. Panel uczniowski dedykowany jest dla uczniów trójmiejskich liceów.

Uczestnicy konkursu zmierzą się z kazusami z zakresu prawa cywilnego i karnego. Losowanie kazusów odbędzie się 27 marca 2018 r.

Każdy kazus przygotowany zostanie przez dwie osoby, które wcielą się w rolę odpowiednio powoda/pozwanego lub oskarżyciela posiłkowego/obrońcy w zależności od rodzaju wylosowanej sprawy.

Wypowiedź każdego z uczestników nie może trwać więcej niż 15 minut z prawem 5-minutowej repliki.

W skład jury wchodzą przedstawiciele WSAiB, ORA Gdańsk, OIRP Gdańsk oraz sądownictwa.

Nagrody:

Zwycięzcy konkursu, tj. osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca w każdym panelu otrzymają nagrody pieniężne.
Dla panelu studenckiego: I – 500 zł; II – 400 zł; III – 300 zł, dla panelu uczniowskiego: I – 300 zł; II – 200 zł; III – 100 zł.

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma nagrodę książkową od Wydawnictwa C.H. Beck.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane drogą elektroniczną na adres: spp.wsaib@gmail.com do 20 marca 2018 r.

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, tryb oraz rok studiów.