III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – JURATA 2009

W dniach 14-16.05.2009r. w nadmorskim kurorcie Jurata odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie w warunkach kryzysu gospodarki światowej. To już trzecia edycja konferencji, która zgromadziła wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli różnorodnych instytucji publicznych, zainteresowanych problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zaprezentowano najnowsze wyniki badań i upowszechniono poglądy naukowców i praktyków o politycznych, ekonomicznych oraz biznesowych aspektach bezpieczeństwa. Starano się również dokonać diagnozy zagrożeń w obszarze logistyki, komunikacji i energetyki, ale również znaleźć odpowiedź i rozwiązania umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie sieci logistycznych oraz informacyjnych.