Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012

14 października 2011 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 Wydziału Zamiejscowego w Lęborku WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Na uroczystość, która miała miejsce w Sali audytoryjnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych przy ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku, licznie przybyli zaproszeni goście, władze lokalne, absolwenci i studenci. Podczas inauguracji odbyła się uroczystość immatrykulacji studentów I roku.

 

Wykład Inauguracyjny pt.” Sprawny menedżer czy doświadczony medyk?” wygłosił doktor Andrzej Sapiński, Dyrektor  SPSZOZ w Lęborku.

Najlepsi studenci oraz absolwenci otrzymali dyplomy oraz nagrody.

W gronie wyróżnionych znalazły się Panie:

Katarzyna Felsztygier – najlepsza studentka II roku – średnia ocen 4,94

Beata Walaszkowska  – najlepsza studentka I roku – średnia  ocen 4,78

Marzena Pietrosiuk – ocena celująca z egzaminu dyplomowego oraz najlepsza absolwentka w Roku Akademickim 2010/2011 – średnia 4,99.

W Roku Akademickim 2011/2012 w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku na I roku kształcenie rozpocznie 70 osób.

 

Po Inauguracji zaproszeni goście, wykładowcy, absolwenci i studenci spotkali się Karczmie Rycerskiej w Lęborku na zabawie poinauguracyjnej.

 

Więcej zdjęć znajduje się w Galerii Foto – zakładka O Uczelni.