INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSAiB

Opublikowano: 15.10.2021

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSAiB

W WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni powstaje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Jego opiekunem jest dr Paweł Bykowski, prodziekan Wydziału Zarządzania.

Osoby zainteresowane prowadzeniem biznesu, pozyskiwaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości powinny wypełnić deklarację, która znajduje się na dole strony.

Informacje o Inkubatorze Przedsiębiorczości WSAiB

Wizja:

Bycie pierwszą instytucją wyboru biznesowych usług doradczych dla studentów i absolwentów WSAiB chcących być przedsiębiorcami.

Cel główny:

Wsparcie merytoryczne studentów i absolwentów Uczelni w wejściu na rynek jako przedsiębiorców i działaczy społecznych w ramach NGO.

Cele cząstkowe:

Rozwój kompetencji przedsiębiorczych wśród grupy docelowej;

Kierowanie działań przedsiębiorczych studentów w odpowiednim kierunku myślenia przedsiębiorczego;

Pomoc w uzyskaniu finansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;

Wsparcie formalno-prawne studentów przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Działania i projekty:

– Indywidualne doradztwo biznesowe dla studentów w obszarach:

finansowania,

zarządzania,

formułowania przedsiębiorstwa,

prawnych aspektów działalności gospodarczej

marketingu,

HR,

PR,

księgowych aspektów działalności gospodarczej.

– Szkolenia zamknięte grupowe dla studentów i absolwentów, z zakresu:

Zarządzania projektami

Business model canvas

Design thinking

Zarządzania zespołem

Tworzenia ofert

Pozyskiwania finansowania

Komunikacji i kompetencji miękkich np. negocjacji

– Otwarte wykłady motywacyjne z praktykami

– Wydarzenia networkingowe sieciujące studentów, przedsiębiorców, władze publiczne, NGO i inwestorów

– Program akceleracji dla przedsiębiorstw założonych przez studentów i absolwentów Uczelni

Kontakt dr Paweł Bykowski

p.bykowski@kadra.wsaib.pl

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OmIBe6LerEu4iy4HFAb5t7l2RDnNwcNIowb1LeKVyXBUQVFUSkJUSkUxWlFZNERMSFhISjI4QThZNi4u