JUBILEUSZ 45-LECIA LĘBORSKIEJ BUDOWLANKI

Dr Cezary Tatarczuk, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni uczestniczył 12 października 2011 r. w obchodach 45-lecia działalności Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku. Dziekan Tatarczuk w imieniu władz naszej Uczelni złożył życzenia środowisku oświatowemu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, oczywiście pogratulował też kierownictwu PCE – ZSP dostojnego jubileuszu.