JUBILEUSZ 80. URODZIN PROFESORA JERZEGO MŁYNARCZYKA

Jego Magnificencji Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, Rektorowi Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, z okazji jubileuszu 80 urodzin najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności składają pracownicy oraz studenci.