dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska

• W 2002 r. ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Ekonomicznym, gdzie kontynuowałam karierę naukową. W 2010 r. obroniłam pracę doktorską, a w 2020 r. otrzymałam stopień doktora habilitowanego. Od 2007 roku prowadzę też zajęcia w WSAiB w Gdyni. Od 2012 r. jestem członkiem zarządu spółki z branży IT.

Wykładałam również na uczelniach zagranicznych, np. Université de Bretagne Occidentale (Brest, Francja), University of Applied Sciences Emden/Leer (Emden, Niemcy), Artevelde University College (Gandawa, Belgia), Yarmouk University (Irbid, Jordania). W 2019 r. odbyłam staż badawczo-naukowy w Guizhou University of Finance and Economic (Guiyang, Chiny). W 2015 r. odbyłam wizytę studyjną w Northeastern University, Boston, MA, USA w ramach uczestnictwa w międzynarodowym projekcie naukowym „Risk information avoidance – theoretical groundwork and research framework development”. Kierowałam projektami naukowymi, m.in. „Wpływ reputacji przedsiębiorstw na zachowania inwestorów giełdowych”. Brałam też udział w projektach naukowych jako wykonawca, np. w projekcie „Struktura sfery realnej gospodarek w UE a poziom dobrobytu”.

Od 2013 r. współpracuję z międzynarodowym stowarzyszeniem finansistów – Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – co zaowocowało stworzeniem najpierw specjalności, a potem ścieżki finansowej, umożliwiających studentom UG zdobywanie dyplomów tej organizacji, a także powstaniem Komputerowego Centrum Egzaminacyjnego ACCA (CBE).
Jestem autorką monografii i artykułów naukowych, a także współautorką podręczników z ekonomii matematycznej oraz zastosowań matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Zostałam wyróżniona nagrodami Rektora UG za współautorstwo w monografiach. W 2011 r. otrzymałam Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W 2015 r. zostałam wyróżniona za osiągnięcia dydaktyczne w konkursie „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

PROWADZĘ ZAJĘCIA Z ZAKRESU:
Microeconomics, Mikroekonomia, Analiza finansowa

Blajer-Gołębiewska A., Czerwonka L., Kozłowski A., Leading Behavioral Characteristics and Investors’ Decisions: An Experimental Approach, [w:] W. Strielkowski, Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics, Cham 2019, s. 213–224.
Blajer-Gołębiewska A., Reputacja przedsiębiorstwa a zachowania inwestorów giełdowych. Podejście eksperymentalne, Gdańsk 2019.
Blajer-Gołębiewska A., Wach D., Kos M., Financial risk information avoidance, „Economic Research-Ekonomska Istraživanja” 2018, vol. 31, no. 1, s. 521–536.
Blajer-Gołębiewska A., Corporate Reputation, Ownership Structure and Market Value in the Banking Sector in Poland, [w:] M. Čulík, Financial management of firms and financial institutions, Ostrava 2017, s. 62–69.
Blajer-Gołębiewska A., Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2017, nr 50/2, s. 21–34.
Blajer-Gołębiewska A., Kozłowski A., Financial determinants of corporate reputation: A short-term approach, „Managerial Economics” 2016, vol. 17, no. 2, s. 179–201.
Blajer-Gołębiewska A., Kos M., Investors are More Sensitive to Information About Financial Rather than Ethical Reputation of a Company: Evidence from an Experimental Study, „Economics and Sociology” 2016, vol. 9, no. 1, s. 11–31 [guest editorial].

Blajer-Gołębiewska A., Rachunek całkowy – zadania, Integrals – exercises, [w:] E. Babula i L. Czerwonka, Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Mathematical applications in economics and management 2015, Gdańsk 2015, s. 211 –218.
Blajer-Gołębiewska A., Rachunek różniczkowy – zadania, Derivatives – exercises, [w:] E. Babula i L. Czerwonka, Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Mathematical applications in economics and management 2015, Gdańsk 2015, s. 174–186.

Blajer-Gołębiewska A., Activity-based cluster analysis of European Union Countries, „World Review of Business Research” 2014, vol. 4, no. 1, s. 48–61.
Blajer-Gołębiewska A., Corporate Reputation and Economic Performance: the Evidence from Poland, „Economics & Sociology” 2014, vol. 7, no. 3, pp. 194–207.
Blajer-Gołębiewska A., Do Stock Exchange Indices Based on Reputational Factors Matter?, „International Journal of Academic Research Part B” 2014, vol 6., no 4., s. 231–237.
Blajer-Gołębiewska A., Rachunek całkowy – zadania, [w:] E. Babula i L. Czerwonka Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, Gdańsk 2014, s. 163–171.
Blajer-Gołębiewska A., Rachunek różniczkowy – zadania, [w:] E. Babula i L. Czerwonka. Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu 2014, s. 135-151.
Blajer-Gołębiewska A., The Importance of Corporate Reputation for Investors in the Banking Sector in Poland, „Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe” 2014, vol. 5, no. 2, s. 25–35. Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, A. Blajer-Gołębiewska i L. Czerwonka (red), Gdańsk 2014.
Blajer-Gołębiewska A., Ekonomiczne uzasadnienie klasyfikacji gospodarek Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2013, vol. 2, s. 53–66.
Blajer-Gołębiewska A., European integration and changes in the branch structure, „Actual Problems of Economics”, 2013, vol. 12, no. 150, s. 335–343.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., Innowacyjne metody w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych:pakiety matematyczne, [w:] Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych, W. Bizon i A. Poszewiecki, Gdańsk 2013, s. 161–175.
Kamińska T., Babula E., Blajer-Gołębiewska A., Brycz M., Czerwonka L., Zielenkiewicz M., Struktura gospodarki a dobrobyt : wprowadzenie do dyskusji i metody badań, [w:] E Babula i T. Kamińska, Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, 2013, Gdańsk, s. 12–19.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., Brycz M., Czerwonka L., Kamińska T., Zielenkiewicz M, Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu: raport z badań zrealizowanych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04718 / red. nauk. Małgorzata Zielenkiewicz, Sopot 2013.
Blajer-Gołębiewska A., Struktura branżowa gospodarek UE a dobrobyt, [w:] E Babula i T. Kamińska, Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, Gdańsk 2013, s. 54–92.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., Brycz M., Zielenkiewicz M., Dobrobyt społeczny i jego atrybuty, [w:] E Babula i T. Kamińska, Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, Gdańsk 2013, s. 20–50.
Blajer-Gołębiewska A., Asymetria informacji w relacjach inwestorskich. Perspektywa nadzoru korporacyjnego, Sopot 2012.
Blajer-Gołębiewska A., Corporate Governance: Diversity of Two-Tier Board Structure and Company’s Performance, „Actual Problems of Economics”, 2012, vol. 2, no. 7, s. 105–114.
Blajer-Gołębiewska A., Procesy restrukturyzacyjne w kontekście debiutów giełdowych, [w:] P. Bartkowiak i T. Bernat, Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, Poznań 2012, s.157–171.

Blajer-Gołębiewska A., Stock exchanges indices and abnormal returns in the crisis condition,„Journal of International Studies”, 2012, vol. 5, no 2, s. 9–18[guest editorial].
Blajer-Gołębiewska A., Czerwonka L., Corporate Governance And Propensity To Share Information: the Long-Run Effect, „Corporate Ownership and Control”, 2012 vol. 10, no. 1, s. 399–407.
Blajer-Gołębiewska A., Czerwonka L., Long-Run IPO Overpricing: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, „World Journal of Social Sciences”, 2012, vol. 2, no. 1, s. 34–44.
Blajer-Gołębiewska A., Zielenkiewicz M., Economic growth and social inequalities in the analyses of economies, “Actual Problems of Economics”, 2012, vol . 2, no. 10, s. 52–63
Blajer-Gołębiewska A., Market Concentration vs Company Performance: Evidence from Polish Companies [w:] K. Włodarczyk-Śpiewak, Macro and Microeconomic Problems in Theory and Practice, Szczecin 2011, s. 190–199.
Blajer-Gołębiewska A., Wykorzystanie stron internetowych jako źródła informacji dla inwestorów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 2011, nr 20, s. 45–62.
Blajer-Gołębiewska A., Skłonność zarządu do przekazywania informacji na temat spółki. Analiza w kontekście teorii nadzoru korporacyjnego, opracowanie na podstawie badania za zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego, 2011.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., Zastosowanie modelowania stochastycznego do analizy wyników badań eksperymentalnych w teorii wyboru w warunkach ryzyka, [w:] E Panek Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Modelowanie zjawisk gospodarczych. Elementy Teorii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, nr 211, s. 5–17.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., The Impact of IPOs in Crisis Condition on Companies’ Performance: Evidence from the Polish Stock Exchange, [w:] T. Bernat, Selected Issues of Decision-making by Economic Entities, Szczecin 2011, s. 103–118.
Blajer-Gołębiewska A., Asymetria informacji w obszarze nadzoru korporacyjnego a wyniki ekonomiczne spółek giełdowych, „Master of Business Administration”, 2010, no. 3, vol. 104, s. 31–41.
Blajer-Gołębiewska A., Asymetria informacji w systemach nadzoru korporacyjnego na przykładzie polskich spółek giełdowych, [w:] D. Kopycińska, Problemy gospodarowania w Polsce, Szczecin 2010, s. 182–192.
Blajer-Gołębiewska A., Market Concentration and Investor Relations, [w:] T. Bernat, „Market Concentration and Economy”, vol. 7, Macro & Microeconomics Case Studies, Szczecin 2010, s. 60–71.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., Modelowanie decyzji akcjonariuszy z uwzględnieniem asymetrii informacji, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu”, 2010, nr 18, s. 21–38.
Blajer-Gołębiewska A. The Ownership Structure and the Performance of the Polish Stock Listed Companies, „Journal of International Studies”, 2010, vol. 3, no. 1, s. 18–27.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., Interpretacja paradoksu Allaisa za pomocą modelu konfiguralnie ważonej użyteczności, [w:] D. Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Szczecin 2009, s. 28–38.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., The Application of Game Theory into the Model of Signaling, [w:] T. Bernat, Competition of Entities with Reference to Competition of the Economy, Szczecin, s. 5–20.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., Wpływ informacji na zachowania podmiotów na rynkach akcji, [w:] G. Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, Szczecin 2009, s. 7–17.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., Subiektywne prawdopodobieństwo w modelach podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, [w:] S. Forlicz, Metody ilościowe w ekonomii, Poznań 2008, s. 23–42.

Blajer-Gołębiewska A., Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier, [w:] D. Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, Szczecin 2007, s. 58–67.
Blajer-Gołębiewska A., Czynniki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy – analiza na podstawie modelu potrójnej helisy, [w:] T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka, Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, Gdańsk 2007, s. 173–182.
Blajer-Gołębiewska A., Zielenkiewicz M., Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw – wyniki badań w aspekcie akcesji polski do Unii Europejskiej, [w:]: A. Manikowski, A. Psyk
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, Tom II, Warszawa 2007, s. 181–190.
Blajer-Gołębiewska A., Czerwonka L., Pankau E., Zielenkiewicz M., Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. Teresy Kamińskiej, Gdańsk 2006.
Blajer-Gołębiewska A., Zielenkiewicz M., Wiedza jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] D. Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin 2006, s. 50–59.
Blajer-Gołębiewska A., Zielenkiewicz M., Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku, [w:] Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Szczecin 2005, s.77–86.
Blajer-Gołębiewska A., Zielenkiewicz M., Wzajemne uwarunkowanie mikro- i makrokonkurencyjności, [w:] S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Polska gospodarka w UE – innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Gdańsk 2005, s. 89–99.
Blajer A., Zielenkiewicz M., Jednolity Rynek Wewnętrzny UE – nowe pole działania polskich małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Manikowski, A. Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Warszawa 2004, s. 183–190.
Blajer A., Ocena wykorzystania ofert bankowych przez małe i średnie firmy, „Controlling i rachunkowość zarządcza”, 2003, no. 4, s. 29–33.