mgr Dawid Stefaniak

wykładowca na Wydziale Zarządzania w WSAiB

Jestem trenerem biznesu, psychologiem, coachem, iluzjonistą, specjalistą z zakresu komunikacji niewerbalnej oraz doradztwa wizerunkowego. Stworzyłem firmę szkoleniową Magia Sukcesu, a współtworzyłem projekt Progressment, mający na celu przekazywanie praktycznej wiedzy psychologicznej dla kształtowania kompetencji biznesowych i społecznych. Jestem autorem wielu programów szkoleniowych z zakresu psychologii sprzedaży, psychologii motywacji i osiągania celów, psychologii komunikacji niewerbalnej, negocjacji oraz komunikacji interpersonalnej, a także autorem badań nad wpływem temperamentu oraz osobowości człowieka na efektywność w życiu zawodowym.

Ukończyłem studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Psychologia ze specjalizacją w Psychologii Organizacji i Zarządzania. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych zdobywałem jako magik-iluzjonista oraz członek Krajowego Klubu Iluzjonistów, prowadząc występy magiczne na terenie całej Polski. Wiedzę i techniki z zakresu prowadzenia szkoleń oraz sprzedaży przyswajałem, pracując w największych firmach i korporacjach działających na rynku polskim i zagranicznym. W trakcie swoich szkoleń krzewiłem zasadę, że jedynym ograniczeniem naszej efektywności jesteśmy my sami.

Stefaniak D., Magia Komunikacji Niewerbalnej…czyli Praktyczna Mowa Ciała w Biznesie – zbiór artykułów, Gdańsk 2016, (http://magiasukcesu.pl)

Artykuły:

Grzechy Managera, HR News.pl, Sales News.pl (http://www.salesnews.pl/Article.aspx?id=1623)

Adaptacja nowego pracownika, Praca.pl (http://www.praca.pl/poradniki/dla-pracodawcow/adaptacja-nowego-pracownika-jak-skutecznie-wprowadzic-nowego-pracownika-do-twojej-firmy_pr-1272.html)

Rekruterze, nie daj się oszukać! – mowa ciała w rekrutacji, HR Standard.pl (http://hrstandard.pl/2014/02/27/rekuterze-nie-daj-sie-oszukac/)

Jak osiągać cele?, Progressment.pl (http://progressment.pl/jak-osiagac-cele/)

Dlaczego warto rozpinać marynarkę?, Progressment.pl (http://progressment.pl/warto-rozpinac-marynarke/)

Jak rozpoznać stres u innych osób?, Progressment.pl (http://progressment.pl/jak-rozpoznac-stres/)

Jak czytać mowę Ciała?, Progressment.pl (http://progressment.pl/jak-czytac-mowe-ciala/)

Komunikacja niewerbalna w Biznesie – sukces bez użycia słów!, Progressment.pl (http://progressment.pl/komunikacja-niewerbalna-w-biznesie/)

Znieczulica społeczna – dlaczego ludzie nie pomagają?, Progressment.pl (http://progressment.pl/znieczulica-spoleczna-ludzie-pomoga-ulicy/)