dr Ebrahim Eddeeb

Urodziłem się, wychowałem i ukończyłem wyższe studia w Libii. W Polsce najpierw pracowałem jako lektor języka arabskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w lata 1991–1995, gdzie jednocześnie studiowałem oraz rozpocząłem przygotowywanie do rozprawy doktorskiej na WPiA pt. „Terroryzm w świetle prawa karnego międzynarodowego”. W 1999 r. rozpocząłem stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką prof. Andrzeja Zolla, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, równocześnie prowadziłem ćwiczenia na tym Wydziale.

W 2010 r. obroniłem kolejną pracę doktorską „Zabójstwo w libijskim i polskim prawie karnym – studium porównawcze”, pod kierunkiem prof. Jarosława Warylewskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2017 r. jestem członkiem i działam w Arabskiej Organizacji Praw Człowieka. Jestem autorem kilku publikacji zagranicznych i krajowych. Brałem udział w ponad 13 konferencjach międzynarodowych i krajowych. Obecnie przygotowuję książki pt. „Prawa człowieka w islamie”, „Prawo islamu – zasady ogólne” oraz „Islamskie prawo karne”, a także „Skrypt do nauki języka arabskiego”. W wolnych chwilach pracuję nad słownikami: arabsko – polskim i polsko – arabskim.

Moje zainteresowania naukowe to: