dr Georgii Sibirtsev

prawnik, badacz porównawczy polskiej i rosyjskiej adwokatury, wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

W 2011 roku ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu. W tym samym roku uzyskałem również tytuł licencjata na Wydziale Filologii romano-germańskiej w Woroneżu jako tłumacz w zakresie komunikacji biznesowej w języku angielskim”.
W 2011 roku dr Sibirtsev rozpocząłem studia doktoranckie jako jeden z pięciu stypendystów Wydziału Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu. W 2018 roku w Saratowie obroniłem doktorat, a tematem mojej pracy doktorskiej była: „Niezależność adwokata-obrońcy w postępowaniu karnym”. W 2010 roku zostałem laureatem Stypendium Funduszu Oksfordzkiego w Rosji. Od 2012 do 2013 r. pracowałem jako radca prawny w Kosmicznym Centrum Naukowo-Produkcyjnym Chróniczewa. Następnie od 2013 do 2016 roku piastowałem stanowisko Głównego Prawnika na Państwowym Uniwersytecie Agrarnym w Woroneżu, gdzie prowadziłem również zajęcia z przedmiotów takich jak prawo karne, kryminalistyka, kryminologia, zawód adwokata oraz prawo o prokuraturze. Od 2014 roku wykładałem również przedmiot Etyka zawodowa” na Wydziale Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu.
W roku 2016 otrzymałem Grant Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców za badania porównawcze na tle polskiej i rosyjskiej adwokatury. Od 2018 roku prowadzę przedmiot Rosyjski proces karny” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od września 2018 roku pozostaję również na stanowisku Głównego Prawnika w Axioma sp. z o. o. z siedzibą w Woroneżu.
Aktywnie uczestniczę w konferencjach międzynarodowych oraz poświęcam czas na współpracę z renomowanymi czasopismami takimi jak: Palestra, Archiwum Teorii i Filozofii Prawa, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, Адвокатская практика czy Человек и закон.