dr Katarzyna Osiecka-Brzeska

dr Katarzyna Osiecka-Brzeska – ekonomista-socjolog, trzy poziomy studiów ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. W 2011 ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Specjalistka zarządzania procesami i projektami inwestycyjnymi – od wielu lat uczęszczająca na seminaria PMI
Promotorka i propagatorka idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz zasad Zrównoważonego Rozwoju. Członek Grupy roboczej do spraw promocji CSR w Polsce przy Ministerstwie Rozwoju. Specjalistka z zakresu raportowania niefinansowego.
Członek Rady Miejskiej w Redzie – wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rewizyjnej. Aktywnie działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta oraz edukacji ekologicznej.
Praktyk biznesu – od 2004 r. prowadząc własne przedsiębiorstwo pracuje w sferze szkoleń (techniki raportowania, zarządzanie projektami) oraz hotelarstwa. Aktywna działaczka na rzecz promocji polskich zabytków.