dr Magdalena Konopacka

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Gandawie (Master of Advanced Studies in European and Comparative Law).

W latach 20062008 oraz od roku 2019 pracuję jako adiunkt na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, gdzie prowadzę wykłady i ćwiczenia m.in. z prawa UE, pozyskiwania funduszy unijnych oraz prawa umów. Prowadzę również kurs „Legal conditions of business activity”.

Ukończyłam szkołę prawa angielskiego i europejskiego (Dyplom Cambridge), francuskiego (Tuluza), amerykańskiego (Chicago-Kent College of Law) na WPiA UG, Haską Akademię Prawa Międzynarodowego Prywatnego oraz Akademię Prawa Europejskiego we Florencji. Jestem stypendystką rządu flamandzkiego, holenderskiego i norweskiego oraz European University Institute i Centrum Europejskiego Natolin. Pracowałam w PR i jako prawnik, a także ekspert ds. funduszy unijnych. W ramach kariery akademickiej prowadziłam szkolenia dla praktyków oraz wykładałam na Uniwersytecie Gdańskim, a także w City University London, Salzburg University i University of Saragossa. Pracowałam jako visiting researcher w Katedrze Prawa Prywatnego Uniwersytetu w Oslo 2019/20 oraz członkini Grupy Roboczej projektu Judges under Stress (JuS). Specjalizuję się w prawie UE, porównawczym prawie zobowiązań, konstytucyjnym dialogu sądowym, ADR oraz ekonomicznej analizie prawa. W kontekście prawa kosmicznego moje zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Jestem także wiceprezesem Baltic Sea&Space Cluster ds. prawa europejskiego oraz członkinią komitetu redakcyjnego kwartalnika „Ad Astra”.

1. International TradeConcessions and Permits [w:] Polish Business Law, Kluwer Law International, The Hague 2003.

2. Prawa autorskie i pokrewne oraz Zasady Europejskiego Prawa Umów [w:] Ochrona praw jednostki, „Acquis communautaire”, tom 6, LexisNexis , Warszawa 2004.

4. Metody integracji prawa cywilnego w Europie, Zeszyty UJ, Kraków 2005 (współautor: Z. Brodecki).

5. Dobra wiara w prawie umów, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Młynarczyka, Wyd. UG, Gdansk 2005.

6. Art de comparaison (współautor: Z. Brodecki), [w:] Współpraca w sprawach cywilnych (C-283/05 ASML), Zasada ścisłego związku (C-70/03 Commission v. Spain), Klauzula jurysdykcyjna (C-113/03 Axa Belgium), Dobra wiara a ochrona konsumenta/Good faith and consumer protection (gloss to C-168/05 Mostaza Claro), Res iudicata w sprawach cywilnych (C-234/04 Kapferer), Prawo własciwe dla zobowiązań umownych [w:] Europa Sędziów, LexisNexis, Warszawa 2007.

7. Pokój na wagę 111 tys. funtów tytoniu (Laidlaw v. Organ ) [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa, red. J. Zajadlo, LexisNexis, Warszawa 2008.

8. Multilevel injustice and the judge, or the Golden Legend of St. George as told in contemporary Europe, Centrum Europejskie Natolin, Warsaw-Florence 2010. (bilingual) http:// www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_38.pdf

9. Komparatystyka kultur prawnych, wpółautor: A. Brodecka, Z. Brodecki, WoltersKluwer, Warszawa 2010.

10. The Limits of Contractual Freedom, co-author: prof. Z. Brodecki, Liber Amicorum Herman Cousy, ed. Intersentia,2011.

11. Ochrona małoletnich i godności ludzkiej w polityce audiowizualnej UE i USA, [w:] Księga Jubileuszowa prof. Zdzisława Brodeckiego, Gdańsk 2011.

12. Metody i poziom zintegrowania prawa uchrony środowiska morskiego w UE [w:] Zjednoczeni w różnorodności, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2012.

13. Protection of minors and human dignity in the Information Society. EU and US perspectives, Lawyers in the Media Society International Conference, University of Lapland/Univ. of Łódź, Rovaniemi 2016, https://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2016_9_13/216.pdf

14. Developments in Polish Constitutional Law [w:] Global Constitutional Law Review 2016, The Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, I.Connect, Boston College 2017, współautor: T. Koncewicz, M. Zubik, K. Jaśkiewicz, http://www.bc.edu/centers/cloughcenter/ about/annual-report/i-connect.html

15. T. Koncewicz, M. Konopacka, Poland: the state of liberal democracy [w:] 2017 Global Review of Constitutional Law, [dokument elektroniczny oraz druk] / Richard Albert, David Landau, Pietro Faraguna and Simon Drugda eds., ICONnect : Clough Center for the Study of Constitutional Democracy at Boston College, cop. 2018, s. 225–229, 978-0-692-15916-3. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3215613

16. Kamienie milowe w rozwoju historycznym polskiego prawa umów „Milestones in the historical development of the Polish contract law” [w:] Gdańskie Studia Prawnicze (2017), t. 38, s. 309–321.

17. Rule of law and free movement of court decisions in globalised Europe [w:] Przegląd Prawa Egzekucyjnego (2018), nr 11, Currenda, s. 43–80.

18. Mediation in closed circles: two example” (in English), Kwartalnik Polskiego Centrum Mediacji MEDIATOR, March 2015. http://www.mediator.org.pl/uploaded/MEDIATOR/Mediator_nr1_2015.pdf

19.Odpowiedzialność odszkodowawcza państw za szkody kosmiczneNowa cywilizacja kosmiczna: satelity w służbie Ziemi, Z. Brodecki, K. Malinowska, and M. Polkowska, Eds. 2019, pp. 256–266.

20. State liability for outer space activities [w:] Per mare ad astra. Space technology, governance and law, Gdansk 2019 (ed. E. Wittbrodt et al.), pp. 159-170, Polska Akademia Nauk 2019.

GLOSY

21. Deficyt solidarności – glosa do wyroków Ruffert, Viking, Laval„/” Solidarity deficit. ECJ posted workers caselaw – glosses to Ruffert – Viking – Laval„, Gdańskie Studia Prawnicze. Glosy 3/2014.

22. FENIN – wspólnotowa definicja przedsiębiorstwa, Gdańskie Studia Prawnicze 2006.

23. M. Konopacka, M. Replin, Wyrok TSUE w sprawie Dziubak oraz jego konsekwencje prawne i ekonomiczne, System Informacji Prawnej Komentarze Praktyczne Lex/el.2019, WoltersKluwer, Warszawa 2019.

24. M. Konopacka, M. Replin, Umowy kredytu denominowane w walucie obcej a ochrona konsumenta w świetle orzecznictwa TSUE, System Informacji Prawnej Komentarze Praktyczne Lex/el.2019, WoltersKluwer, Warszawa 2019.