dr Martyna Bluhm

W roku 2015 ukończyłam z tytułem licencjata studia w WSAiB w Gdyni, na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność służby specjalne i policyjne. Ponadto na tejże uczelni w roku 2017 uzyskałam tytuł magistra na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka. W 2022 rozpoczęłam na Akademii Pomorskiej w Słupsku studia podyplomowe w Instytucie Pedagogiki w zakresie Dydaktyki Szkoły Wyższej.

Od 2016 roku współpracuję z firmami detektywistycznymi i wywiadownią gospodarczą z województwa pomorskiego, dla których wykonuję czynności na terenie całego kraju oraz za granicą. Koordynuję również pracę detektywistycznych zespołów. Dotychczas przeprowadziłam około 320 zleceń detektywistycznych. W ramach współpracy z podmiotami detektywistycznymi realizuję szkolenia dla detektywów z prawnych uregulowań usług detektywistycznych oraz ze stosowania w praktyce metod pracy detektywa.

Legitymuję się Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych, ponadto w 2019 roku poszerzyłam swoje kompetencje z zakresu Nowoczesnych metod wyszukiwania i pozyskiwania informacji z ogólnodostępnych źródeł (OSINT).

Moje zainteresowania naukowe odnoszą się do instytucjonalnej prywatyzacji bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów detektywistycznych.

W moim dotychczasowym dorobku zawierają się artykuły:
1. Martyna Bluhm, Cezary Tatarczuk, Problematyka przestępczości samochodowej na przykładzie powiatu kartuskiego w latach 2010-2013. Cześć I. Pojęcie, rodzaje czynów, metody działania sprawców oraz instytucje jej zwalczania,
[w:] Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce, (red.) M Gizowski,
W. Wosek, Zakład Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Administracji i Bezpieczeństwa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2019, s. 195-217.
2. Martyna Bluhm – Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych
w województwie pomorskim, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa zarządzania i nowoczesnej inżynierii, (red.) I. Przychocka, R. Runiewicz, L. Milewski, INSTYTUT WYDAWNICZY EuroPrawo, Warszawa 2021, s. 275-291.