mgr Beata Miłowska

Dzienne studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Produkcji w zakresie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ukończyłam w 1990 roku, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Ponadto jestem absolwentką studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania w zakresie Rachunkowości i Finansów (2002 rok), studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na Wydziale Finansów i Zarządzania w zakresie Systemów Audytorskich i Praktyki Audytu Wewnętrznego (2005 rok) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie Podatki i Prawo Podatkowe (2018 rok).
W 2003 roku otrzymałam Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów, uzyskując tym samym uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych a w 2005 roku Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej S.A. w Warszawie przyznający tytuł Audytora Wewnętrznego PIKW II stopnia oraz wpis na Krajową Listę PIKW Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.
W latach 2003–2004 studiowałam język angielski na Uniwersytecie Cranfield (Cranfield University – Wielka Brytania).

Od początku mojej pracy i kariery zawodowej jestem związana z rachunkowością i podatkami oraz z zagadnieniami dotyczącymi audytu wewnętrznego w aspekcie praktycznym. Wiedzę fachową uzyskiwałam i doskonaliłam, pracując w Urzędzie Skarbowym w dziale podatków pośrednich, w Telekomunikacji Polskiej S.A. w pionach księgowo-rachunkowych, jako audytor wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, na stanowiskach Głównego i Samodzielnego Księgowego oraz w trakcie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w sferze usług związanych z prowadzeniem księgowości dla podmiotów polskich i zagranicznych.
Prowadziłam cykle zajęć i szkoleń z usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w ramach projektu pt. „Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych-warunkiem rozwoju przedsiębiorczości”.
Jestem osobą aktywną zawodowo, właścicielką biura rachunkowego.
Zajmuję stanowisko Dyrektora Generalnego w spółce z o.o. z kapitałem zagranicznym.
Jestem członkiem zarządu w polskiej spółce z o.o.
Interesuję się zagadnieniami gospodarki i ekonomiki przedsiębiorstw.
Moja pasja to obcowanie z danymi i liczbami, kalkulacjami i analizami ekonomicznymi.

Prowadzę zajęcia z przedmiotu:
– Podstawy rachunkowości
– Rachunkowość finansowa