mgr Dariusz Bialik

Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Ukończyłem studia podyplomowe Psychologia Biznesu na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

Mam 25-letnie doświadczenie w byciu menedżerem sprzedaży w międzynarodowych firmach na rynku FMCG (Danone, Unilever). Rozpoczynałem karierę zawodową od przedstawiciela handlowego, a doszedłem do stanowiska lidera skutecznych zespołów, zapewniając kompleksowe wsparcie merytoryczne współpracownikom. Skutecznie wykorzystuję narzędzia marketingowe oraz techniki sprzedaży w osiąganiu celu, dzięki czemu osiągam wysokie wyniki w pracy. Przez kilka lat byłem szefem zespołu trenerów wewnętrznych. Doświadczenie zdobywałem pracując w handlu nowoczesnym i tradycyjnym w kategoriach spożywczych, chemicznych i lodowych. Jako narodowy kierownik ds. rozwoju sieci współtworzyłem i realizowałem z sukcesem strategie firmy. W pracy zawodowej kładę nacisk na rozwój osobisty członków zespołu, wspieram i rozwijam ich kluczowe kompetencje, cenię zaangażowanie oraz integrację pracowników. Przywództwo oparte na niezmiennych zasadach, współpracę z klientami i pracownikami opieram na zaufaniu i dobrych wzajemnych relacjach, tworząc przyjazną przestrzeń dla biznesu.