mgr Ewa Grzymkowska

Jestem magistrem filologii rosyjskiej i magistrem filologii angielskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie z zakresu „Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich”, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej oraz kurs dla nowo powołanych doradców metodycznych.

Pracę zawodową rozpoczęłam w roku 1986 jako nauczyciel języka angielskiego. Pracowałam głównie w szkołach średnich, ale też kilka lat w gimnazjum i szkole podstawowej, również na stanowiskach kierowniczych. W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu pracuję z przerwami od ponad 20 lat.
Pełniłam obowiązki doradcy metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, prowadząc liczne szkolenia dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej placówek oświatowych, konsultacje i spotkania metodyczne. Od 2003 r. pracuję jako ekspert ds. awansu zawodowego dla nauczycieli, uczestnicząc w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Współpracuję z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku jako przewodnicząca egzaminatorów egzaminu maturalnego i ósmoklasisty z języka angielskiego. Utworzyłam internetową sieć współpracy egzaminatorów maturalnych i egzaminu ósmoklasisty, których celem jest poprawa efektywności nauczania i wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz poprawa efektywności sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych
Zostałam uhonorowana nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty, medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz licznymi nagrodami dyrektorskimi.
Uwielbiam podróże po całym świecie, poznawanie kultur oraz teatr.

Jestem autorką artykułów zamieszczonych w Kwartalnikach Oświatowych np. Nauczyciel: zawód czy pasjaNie dajmy się zwariowaćZmiany w wymaganiach egzaminacyjnych z języka angielskiego na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w roku 2021 oraz autorką materiałów dla nauczycieli: Scenariusze lekcji dla klasy 5Vademecum nauczyciela kontraktowegoOpracowanie materiałów dydaktycznych – zestaw ćwiczeń na egzamin ósmoklasisty.