mgr Ewelina Toczek

Jestem absolwentką kierunku prawo na WPiA na Uniwersytecie Warszawskim oraz rocznego kursu prawa niemieckiego i europejskiego organizowanego przez Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim. W ramach wymiany studiowałam również dwa semestry na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Zurychu. Obecnie jestem doktorantką na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich „Prawo a Gospodarka” na Akademii Leona Koźmińskiego.

Od 2016 roku zajmuje się zawodowo podatkami. Moje zainteresowania zawodowe, jak też i naukowe skupiają się głównie na podatkach pośrednich. Przez ponad 4,5 roku pracowałam w dziale podatków pośrednich jako Konsultant, a następnie Starszy Konsultant w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie. W 2018 roku uzyskałam tytuł doradcy podatkowego (nr wpisu 13422). Od września 2021 roku prowadzę własną kancelarię doradztwa podatkowego. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów, m.in. z rachunkowości, a w ramach kariery naukowej miałam okazję uczestniczyć biernie i czynnie w wielu konferencjach oraz seminariach. Jestem również autorką komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych w prasie.

Prowadzone zajęcia:
Międzynarodowe rozliczenia podatkowe