mgr Karol Nowakowski

Jestem Złotym Absolwentem Politechniki Gdańskiej 2015 na kierunku zarządzanie (specjalność finanse i bankowość).

W latach 2011 – 2018 r. pracowałem w Banku Gospodarstwa Krajowego w Departamencie Instrumentów Inżynierii Finansowej współtworząc, a następnie współrealizując wdrażanie dłużnych, gwarancyjnych oraz kapitałowych instrumentów finansowych wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiebiorczości pomorskiej.

W latach 2019 – 2021 r. pracując w Pomorskim Funduszu Rozwoju, spółce samorządowej Marszałka woj. Pomorskiego nadzorowałem prawidłową realizację portfela umów wspierających MŚP w regionie na kwotę ponad miliarda złotych. W tym samym okresie mój zespół nadzorował uruchamianie i prawidłowy przebieg wsparcia ze środków publicznych dla dużych podmiotów samorządowych w łącznej kwocie ponad stu milionów złotych.

W okresie 2018 – 2022 r. opracowałem dla województwa pomorskiego nowatorski system sprawozdawczości z działalności pożyczkowej i poręczeniowej, zwłaszcza w zastosowaniu środków publicznych oraz unijnych, który jest wykorzystywany również poza województwem pomorskim.