mgr Karolina Sztuka

Nauczyciel akademicki na wydziale Prawa i Administracji WSAiB

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie ukończyłam studia na kierunku prawo. Pracę magisterską pt. „Uprawnienia pracownicze w związku z pełnieniem funkcji rodzicielskich”. napisałam pod kierunkiem dr hab. Joanny Unterschütz prof. WSAiB w Katedrze Prawa.

Aktualnie pracuję na stanowisku młodszego prawnika. Do moich codziennych obowiązków należy m.in. obsługa klientów kancelarii w zakresie spraw z zakresu prawa pracy, szeroko pojętych spraw gospodarczych jak również sporządzanie pism procesowych.

Sztuka K., Równość traktowania kobiet i mężczyzn jako jedno z podstawowych praw pracowniczych, [w:] red. C. Tatarczuk Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2021, nr. 25, s. 278