mgr Marzena Janicka

tłumaczka przysięgła, dyrektor handlowy i lektor na WSAiB w Gdyni

Jestem absolwentką Instytutu Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską z dziedziny lingwistyki pt.: „Cohesion Startegies in Polish and English Academic Texts” napisałam pod kierunkiem uznanej językoznawczyni, prof. dr hab. Anny Duszak z Uniwersytetu Warszawskiego. Od parunastu lat działam jako tłumacz przysięgły działający przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Na swoim koncie mam tłumaczenia paru tysięcy dokumentów z różnych dziedzin, głównie prawnych, prawniczych, handlowych i okrętowych. W przeszłości byłam lektorką w szkołach językowych oraz właścicielką własnej. Kilkudziesięciu słuchaczy moich kursów zdało pomyślnie egzaminy FCE i CAE.

Poza działalnością lingwistyczną jestem także wieloletnim managerem związanym z przemysłem okrętowym. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Handel Zagraniczny z Elementami Marketingu na Uniwersytecie Gdańskim. Pełniłam funkcję dyrektora handlowego w jednej z największych polskich stoczni, odpowiadając za kontraktację jednostek cywilnych i wojskowych oraz za realizację kontraktów poprzez zarządzanie project managerami. Podczas swojej kariery zawodowej uczestniczyłam w kursach dotyczących negocjacji umów handlowych, przygotowania ofert, ISO oraz ochrony informacji niejawnych. Obecnie pełnię funkcję także dyrektora handlowego dwóch spółek oraz właściciela własnego biura tłumaczeń, lektora języka angielskiego oraz anglojęzycznego wykładowcy na MBA WSAiB. Dodatkowo działam charytatywnie jako wolontariusz w fundacji Kotangens.