mgr Michał Ciekliński

dowódca Państwowej Straży Pożarnej, wykładowca na wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Jestem absolwentem Akademii Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu – Ratownictwo Medyczne w Bydgoszczy oraz absolwentem Szkoły Głównej Służb Pożarniczych w Warszawie SPF. Obecnie pracuję jako funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, gdzie pełnię funkcję dowódcy zmiany, Pracownika Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach, gdzie pełnię dyżury w zespołach wyjazdowych. Wielokrotnie brałem udział w warsztatach ratowniczych Rescue Days jako instruktor, członek komisji egzaminacyjnej z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, koordynator służb medycznych podczas imprez masowych i ćwiczeń, instruktor podczas szkoleń dla marynarzy w Ośrodku Szkoleniowym POLSTEAM, sędzia podczas zawodów międzynarodowych medycyny taktycznej TCCC Paramedyk Ogólnie – Praktyk.