mgr Piotr Wangler

Od 2010 roku jestem sędzią w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim, gdzie orzekam w I Wydziale Cywilnym. Aktualnie pełnię funkcję prezesa sądu i sędziego koordynatora ds. mediacji. Nadto jestem członkiem Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku. Podejmuję liczne działania na rzecz edukacji prawnej dzieci i młodzieży.
Prowadzę zajęcia z zakresu postępowania cywilnego.