podinsp. w st. sp. mgr Ryszard Nowak

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, studiów stacjonarnych magisterskich, Wydziału Humanistycznego kierunek pedagogika specjalna.

Ukończyłem Studium Podyplomowe Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie, uzyskując pierwszy stopień oficerski.

Odbyłem szereg kursów doskonalących w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Będąc funkcjonariuszem policji, w latach 1999–2003 prowadziłem działalność dydaktyczną w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w charakterze wykładowcy na studiach zaocznych.
Z 30 lat pracy w policji 19 lat służby pełniłem na stanowiskach kierowniczych w KMP i KWP w Gdańsku. Karierę rozpocząłem w Policyjnej Izbie Dziecka. Następnie jako oficer nadzorowałem problematykę szkoleniową w KMP w Gdańsku. Kolejno pełniłem funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji w jednym z komisariatów a ostatnie kilkanaście lat służby jako Komendant Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku.

Jednocześnie jako starszy oficer byłem kierownikiem grupy szkoleniowej kadry kierowniczej KMP w Gdańsku, prowadząc cykliczne zajęcia dot. nowelizacji przepisów w zakresie funkcjonowania organów administracji w powiązaniu organami spraw wewnętrznych w kraju oraz Unii Europejskiej a także etyki zawodowej funkcjonariuszy.

Prowadziłem zajęcia w profilowanym Liceum Ogólnokształcącym w klasach mundurowych w zakresie prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Od 2011 r. prowadzę działalność dydaktyczną w WSAiB w Gdyni na Wydziale Prawa i Administracji kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.

W WSAiB prowadzę zajęcia z zakresu : ćw. Zarządzanie Kryzysowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Państwa, Bezpieczeństwo Społeczne, Bezpieczeństwo w Komunikacji Powszechnej i Transporcie, Pozarządowe Formy Bezpieczeństwa oraz wykład i ćwiczenia w przedmiocie Ochrona Ludności i Obrona Cywilna.