dr hab. prof. WSAiB Rafał Ożarowski

doktor habilitowany nauk politycznych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji WSAiB

Jestem absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku politologia o specjalności stosunki międzynarodowe. W latach 2001–2017 pracowałem na Uniwersytecie Gdańskim, a od 2017 roku nieprzerwanie jestem zatrudniony w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

W 2005 roku na Uniwersytecie Gdańskim obroniłem rozprawę doktorską poświęconą roli ideologii na Bliskim Wschodzie. W 2012 roku na podstawie monografii pt. „Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie“, uzyskałem stopień doktora habilitatowanego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarsta Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzone przeze mnie badania naukowe koncentrują sie wokół regionu Bliskiego Wschodu. Szczególnie mogę tu wskazać politykę zagraniczną Iranu, specyfikę zmilitaryzowanych podmiotów niepaństwowych, aspekty geostrategii i bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym zagrożeń terrorystycznych w tym regionie.

Jestem autorem licznych publikacji, w tym artykułów w języku angielskim, które ukazały się w publikacjach wydawnictw takich jak: Peter Lang Publishing House czy Logos Verlag Berlin.

Odbyłem staże naukowe w wielu ośrodkach zagranicznych, takich jak: Moshe Dayan Center na Uniwersytecie w Tel Awiwie, w Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie, w Uniwersytecie Allameh Tabatabai w Teheranie i Uniwersytecie w Kalkucie. Realizowałem i wspołrealizowałem rózne projekty badawcze, w tym m.in. projekt w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców pt. „Problemy narodowościowe Iraku“ oraz projekt pt. „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016“ realizowany przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i Centrum Europejskie UW. Na przełomie 2019/2020 roku uczestniczyłem w projekcie prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński pt. „International Security and Development“.

Jestem członkiem stowarzyszeń naukowych, w tym: Central and East European International Studies Association (CEEISA); European International Studies Association (EISA), British International Studies Association (BISA) i Polskiego Towarsyztwa Studiów Międzynarodowych (PTSM)

Ożarowski R., What is the Other Side of the Coin? Re-Imposition of U.S. Sanctions on Iran, [w:] The Islamic World in International Relations , (eds.) Sylwester Gardocki, Rafał Ożarowski, Rafał Ulatowski , Berlin 2020, s. 61–73.

Ożarowski R., Iran’s “Post-Nuclear Deal” Policy: the Ways of securing the country’s position in the Middle East, [w:] Beyond Europe: Reconnecting Eurasia, (eds) Tadeusz Wallas, Andrzej Stelmach, Rafał Wiśniewski, Logos Verlag – Berlin 2019, s. 92–104.

Ożarowski R., The Iran-Syria Alliance in the Regional Order, [w:] Global Politics in the 21st Century. Between Regional Cooperation and Conflict, vol.5, (eds) Andrzej Mania, Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz, Peter Lang Publisher, Berlin 2019, s. 155–168.

Ożarowski R., Iran’s Engagement in Syrian Conflict. Causes and Consequences, “Przegląd Strategiczny” 2018, Issue 11, s. 201–210.

Ożarowski R., Motywacje i interesy państw zaangażowanych w wojnę w Syrii, [w:] Bliski Wschód między konfliktem a stabilizacją, pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Renaty Podgórzańskiej, Jarosława Piątka, Toruń 2017, s. 152–174.

Ożarowski R., Hizballah in relation to the „Arab Spring” and war in Syria, [w:] Arab and Muslim world in international relations, ed. by Rafał Ożarowski and Wojciech Grabowski, Warszawa 2016, s.95 –109.

Ożarowski R., Specyfika funkcjonowania Specjalnego Trybunału dla Libanu, [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, t. 1 / pod red. Łukasza Fijałkowskiego & Elżbiety Stadtmüller, Warszawa 2015, s. 331–343.

Ożarowski R., Dyplomatyczne działania Państwa Katar w rozwiązywaniu sporów i konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Afryce, „Przegląd Strategiczny” 2015, R. 5, nr 8, s. 117–134.

Ożarowski R., Bilans udziału Polski w misjach wojskowych na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej w XXI wieku, [w:] Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. nauk. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Katowice 2014, s. 277–293.

Ożarowski R., Specyfika zmilitaryzowanego aktora niepaństwowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Przypadek Hezbollahu, „Przegląd strategiczny”, rok II, nr 1, 2012, s. 201–216.

Ożarowski R., Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2011.

Ożarowski R., Szyicka rebelia w Jemenie (2004 –2010) i jej implikacje dla regionu Bliskiego Wschodu, „Bliski Wschód. Społeczeństwa-polityka-tradycje”, vol.7, 2010, s. 56–68.

Ożarowski R., Ideologia na Bliskim Wschodzie. Studium porównawcze, Gdańsk 2006.