mł. chor. mgr Tomasz Szewczak

funkcjonariusz Służby Więziennej, wykładowca WSAiB

Jestem funkcjonariuszem, wykładowcą w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej. Obecnie prowadzę zajęcia praktyczne z szeroko pojętej tematyki penitencjarnej. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, strzelectwa, technik interwencyjnych, samoobrony, musztry oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Do moich obowiązków należy także gospodarowanie uzbrojeniem jednostki. Jestem praktykiem, pełniłem służbę na różnych stanowiskach, wykonując zadania w największym zagrożeniu, stresie i bezpośrednim kontakcie z osobami niebezpiecznymi. Przed Służbą Więzienną byłem żołnierzem zawodowym. Wojskową karierę rozpocząłem w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie, później kontynuowałem służbę jako żołnierz zawodowy w JW 4250- 3 Flotylla Okrętów w Gdyni.

Ukończyłem z wyróżnieniem i pierwszą lokatą Szkołę Chorążych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

Podczas mojej służby zostałem wielokrotnie wyróżniony za wiedzę, umiejętności praktyczne i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Swoją wiedzą lubię dzielić się z innymi, dlatego prowadzę zajęcia z zakresu bezpieczeństwa dla kobiet,
dzieci, seniorów. To wykłady i praktyczne ćwiczenia postaw w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia.

Moją wiedzę potwierdzają tytuły instruktora: samoobrony, sztuk walki, boksu, pierwszej pomocy, strzelectwa sportowego, a także uprawnień związanych z przeciwdziałaniem zagrożeń terrorystycznych, z bezpieczeństwem, strzelectwem i bronią palną.

W WSAIB prowadzę zajęcia z zakresu: techniki działań interwencyjnych, pierwszej pomocy przedmedycznej, polityki penitencjarnej.