Stopień II

Management

Specjalności
International Business
Pięcioletnie

Prawo

Specjalności
Prawo
Podyplomowe

Agent Celny

Podyplomowe

Brainologia

Podyplomowe

Rekrutacja w IT

Podyplomowe

Scrum Expert

Podyplomowe

Suicydologia

Podyplomowe

Zarządzanie BHP

Cena studiów

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś na studia.

Proponujemy Ci dogodny system opłat – to Ty decydujesz jak płacisz

 • czesne stałe gwarantowane - przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie stała.

Możesz płacić ratalnie:

12 rat, 10 rat, 2 raty lub 1 rata.

UWAGA WAŻNE: RATY 0%

 
 
 
 

Cena studiów

STUDIA STACJONARNE 5-LETNIE W GDYNI
kierunek rok nauki 12 rat 10 rat 2 raty
1 rata
 • Prawo
I 670 zł 800 zł 4000 zł 8000 zł
II 700 zł 840 zł 4200 zł 8400 zł
III 740 zł 880 zł 4400 zł 8800 zł
IV 770 zł 920 zł 4600 zł 9200 zł
V - 960 zł 4800 zł 9600 zł
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki 12 rat 10 rat 2 raty
1 rata
 • Administracja
I 496 zł 595 zł 2975 zł 5950 zł
II 550 zł 660 zł 3300 zł 6600 zł
III - 700 zł 3500 zł 7000 zł
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Logopedia
 • Zarządzanie
I 550 zł 660 zł 3300 zł 6600 zł
II 600 zł 720 zł 3600 zł 7200 zł
III - 800 zł 4000 zł 8000 zł
 • Logistyka - studia inżynierskie
I 550 zł 660 zł 3300 zł 6600 zł
II 600 zł 720 zł 3600 zł 7200 zł
III 670 zł 800 zł 4000 zł 8000 zł
IV - 800 zł
5 rat
- 4000 zł
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki 12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie
I 730 zł 860 zł 4300 zł 8600 zł
II
(3 sem.)
- 880 zł*
5 rat
- 4400 zł
 • Logistyka - studia magistersko-inżynierskie
I 730 zł 860 zł 4300 zł 8600 zł
II
- 900 zł 4500 zł 9000 zł

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 5-LETNIE W GDYNI
kierunek rok nauki 12 rat 10 rat 2 raty
1 rata
 • Prawo
I 650 zł 780 zł 3900 zł 7800 zł
II 670 zł 800 zł 4000 zł 8000 zł
III 700 zł 840 zł 4200 zł 8400 zł
IV 740 zł 880 zł 4400 zł 8800 zł
V - 920 zł 4600 zł 9200 zł
STUDIA NIESTACJONARNE, ON-LINE I STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki 12 rat 10 rat 2 raty
1 rata
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Logopedia
 • Zarządzanie
I 550 zł 660 zł 3300 zł 6600 zł
II 600 zł 720 zł 3600 zł 7200 zł
III - 800 zł 4000 zł 8000 zł
 • Logistyka - studia inżynierskie
  (studia niestacjonarne)
I 550 zł 660 zł 3300 zł 6600 zł
II 600 zł 720 zł 3600 zł 7200 zł
III 670 zł 800 zł 4000 zł 8000 zł

IV
(7 sem.)

- 800 zł
5 rat
- 4000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE, ON-LINE II STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki 12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie
I 730 zł 860 zł 4300 zł 8600 zł
II
(3 sem.)
- 880 zł*
5 rat
- 4400 zł
 • Logistyka - studia magistersko-inżynierskie
  (studja niestacjonarne)
I 730 zł 860 zł 4300 zł 8600 zł
II
- 900 zł 4500 zł 9000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA W LĘBORKU
kierunek rok nauki 12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Zarządzanie
I 495 zł 590 zł 2950 zł 5900 zł
II
525 zł 630 zł 3150 zł 6300 zł
III
- 670 zł 3350 zł 6700 zł
 • Zarządzanie - studia inżynierskie
I 495 zł 590 zł 2950 zł 5900 zł
II 525 zł 630 zł 3150 zł 6300 zł
III 560 zł 670 zł 3350 zł 6700 zł
IV
(7 sem.)
- 670 zł
5 rat
- 3350 zł
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA W LĘBORKU
kierunek rok nauki 12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Zarządzanie
I 730 zł 860 zł 4300 zł 8600 zł
II
(3 sem.)
- 880 zł*
5 rat
- 4400 zł

 

 

PRAWO WIECZOROWE
kierunek rok nauki 12 rat 10 rat 2 raty
1 rata
 • Prawo
I 670 zł 800 zł 4000 zł 8000 zł
II 700 zł 840 zł 4200 zł 8400 zł
III 740 zł 880 zł 4400 zł 8800 zł
IV 770 zł 920 zł 4600 zł 9200 zł
V - 960 zł 4800 zł 9600 zł

 

 

Zniżki dla Kandydatów i Studentów

Stałe zniżki i promocje

 • drugi kierunek studiów taniej!
  drugi kierunek studiów wyższych lub podyplomowych 50 % taniej (dotyczy tańszego kierunku)
 • zmień uczelnię na naszą
  0 zł za wpisowe, jeżeli zmieniasz uczelnię (zwolnienie z opłaty wpisowej, jeśli osoba dokonała uprzednio wpłaty wpisowego w innej uczelni i nie podjęła w niej nauki oraz w tym samym roku złożyła wniosek o przyjęcie do WSAiB)
 • zniżka na drugi kierunek
  osoby studiujące dwa kierunki w WSAiB - za drugi kierunek (tańszy wg tabeli opłat) płacą 50 proc. czesnego
 • zostań z nami dłużej i płać mniej
  10% zniżki za pierwszy semestr i 0 zł wpisowego na studia II stopnia dla wszystkich Absolwentów studiów I stopnia WSAiB
  zniżka 400 zł na studiach podyplomowych - 200 zł we wpisowym dla Absolwentów WSAiB (studiów I lub II stopnia, podyplomowych), którzy podejmą naukę na studiach podyplomowych - odliczana od pierwszej raty czesnego + 200 zł zniżki w czesnym
 • we dwoje taniej
  50% zniżki od aktualnej ceny wpisowego, jeżeli na studia I lub II stopnia zapiszesz się z drugą osobą
 • studiuj ze swoją paczką
  100 zł zniżki w czesnym dla naszych Studentów, którzy polecą WSAiB znajomym (zniżka przysługuje, gdy wskazana osoba podejmie studia na WSAiB po raz pierwszy na jednolitych studiach magisterskich, studiach I lub II stopnia)

 

Czasowe zniżki i promocje

spawdź, jakie dodatkowe zniżki aktualnie obowiązują na Uczelni - przejdź do zasad rekrutacji

 

 
 
 

Sprawdź, jak możesz obniżyć czesne?

Indeks WSAiB

 • BEZPŁATNY SEMESTR STUDIÓW NA WYBRANYM PRZEZ SIEBIE KIERUNKU-NAGRODA W KONKURSACH DLA LICEALISTÓW
  Studiuj za darmo! Dla najzdolniejszych licealistów, którzy planują podjęcie nauki na studiach przygotowaliśmy konkursy WSAIB, dzięki którym w WSAIB można studiować przez cały semestr studiów za darmo.
  Sprawdź, w jakich konkursach możesz już teraz wziąć udział.

Stypendia i zapomogi

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może uzyskać każdy student bez względu na tryb studiowania. Jedynym warunkiem jego uzyskania jest posiadanie stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).
  Do wniosku o stypendium należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Stypendium socjalne przysługuje studentom, których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1294,40 zł netto. Uwaga! W szczególnych sytuacjach (tj. rodzina wielodzietna, osoba niepełnosprawna w rodzinie, osoba ciężko i długotrwale chora w rodzinie, wynajem stancji, wysokie koszty dojazdu) student może wnioskować o Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 • Zapomoga przysługuje studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (nagła utrata dochodu np. pracy, ciężka i długotrwała choroba lub nieszczęśliwy wypadek studenta lub najbliższego członka rodziny, pogorszenie sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem klęski żywiołowej (powódź, pożar, wichura) lub w wyniku kradzieży czy włamania itd. Z powodu danego zdarzenia losowego o zapomogę można ubiegać się raz, a łącznie dwa razy w roku akademickim.

 • Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  Stypendium Rektora może również otrzymać maturzysta na I roku studiów, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; a także medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów jest formą nagradzania przez państwo studentów posiadających wysoką średnią, osiągnięcia naukowe oraz wykazujących się aktywnością naukową. Stypendia przyznawane są każdego roku, na wniosek składany przez uczelnię w terminie do 15 października każdego roku. Maksymalna wysokość stypendium wypłacana jednorazowo może wynosić do 17 tys. zł.
 • Stypendia z dodatkowych źródeł
  Student może ubiegać się także o pomoc w uzyskaniu dodatkowych środków materialnych w ramach wielu różnych programów, m.in.:
  - STYPENDIUM FUNDACJI KORCZAKA – może uzyskać je student, w którego gospodarstwie domowym są osiągane niskie dochody oraz który posiada wysokie osiągnięcia naukowe;
  - STYPENDIUM ZE ŚRODKÓW PFRON – może uzyskać je student, który posiada stopień niepełnosprawności;
  - FAZON – niepełnosprawny student bądź absolwent WSAiB może uzyskać dofinansowanie na kursy, szkolenia, płatne staże, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą czy studia podyplomowe.
  - STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI LUB MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w Biurze ds. Stypendiów na parterze, tel. 58 660 74 38, e-mail:  stypendia@wsaib.pl

 

Kredyt studencki

Osoby, które potrzebują wsparcia finansowego, mogą skorzystać z kredytu studenckiego.
Przyznawany jest na preferencyjnych warunkach i ubiegać się o niego można przez cały rok, niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych.

Preferencyjne warunki kredytu studenckiego to przede wszystkim:

 • niskie oprocentowanie,
 • specjalne zasady przyznawania kredytu,
 • w szczególnych przypadkach możliwość poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • możliwość zmniejszenia wysokości miesięcznej raty kredytu,
 • możliwość zawieszenia spłaty kredytu do 12 miesięcy,
 • możliwość umorzenia części lub całości kredytu.

Które banki udzielają kredytu?

Udzielany jest przez wybrane banki komercyjne dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

O kredyt możesz ubiegać się w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Kredyt studencki może otrzymać :

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Wnioskodawca musi przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest on odpowiednio studentem lub doktorantem.

Wniosek o kredyt może złożyć również osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej. W takim przypadku przed podpisaniem umowy kredytu, Wnioskodawca musi przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzającej udział w rekrutacji, a wypłata następuje po uzyskaniu statusu studenta.

Podstawowym warunkiem zawarcia kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania kredytu ustalana jest co roku przez MEiN. W roku akademickim 2023/2024 wynosi ona 3500 zł.

Co należy zrobić, aby uzyskać kredyt?

Krok 1: wybrać bank – przed podjęciem decyzji należy sprawdzić, jakie wymagania stawia dany bank: jakie dokumenty należy dostarczyć dla celów oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia spłat kredytu, jakie warunki muszą spełniać twoi poręczyciele.

Krok 2: złożyć wniosek w formie papierowej lub internetowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego instytucji kredytującej. Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów rodziny studenta,
 • zaświadczenie o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej. Dokument ten otrzymasz w dziekanacie/biurze rekrutacji,
 • dokumenty wymagane przez instytucję udzielającą kredytu w celu oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu – jeżeli nie jesteś w stanie sprostać wymaganiom banku, możesz skorzystać z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Szczegóły do ustalenia z wybranym bankiem.

Krok 3: zawarcie umowy. Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, w której zawarte będą m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • data rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób, w jaki instytucja kredytująca zweryfikuje posiadanie statusu studenta albo doktoranta,
 • harmonogram spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Wypłata kredytu i jego spłata

Kredyt studencki udzielany jest tylko raz odpowiednio na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat oraz na okres kształcenia w szkole doktorskiej, nie dłuższy niż 4 lata. Wypłacany jest w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku. Instytucja kredytująca wstrzymuje wypłatę transz kredytu w okresie urlopu udzielonego studentowi zgodnie z regulaminem studiów.
Spłata kredytu rozpoczyna się nie później niż po dwóch latach od ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz (przykładowo: 20 transz kredytu oznacza 40 rat spłaty).

Więcej informacji o kredycie znajdziesz na stronach:

To nas wyróżnia

 • Program
  "Studiuj i pracuj"

  Jako pierwsza uczelnia na pomorzu stworzyliśmy dogodny plan zajęć na studiach stacjonarnych umożliwiający pogodzenie nauki i pracy

 • Doskonała
  kadra

  Wielu naszych wykładowców to światowej sławy profesorowie oraz wysokiej klasy specjaliści praktycy wywodzący się ze środowisk biznesowych

 • Nowoczesny
  model kształcenia

  Nasi Studenci korzystają z różnych form zajęć: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, case studies, a także z e-lerningu. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną, interaktywną platformę Moodle

 • Ostatnio
  uruchomiliśmy

  Wybierając studia warto zwrócić uwagę na nowości w ofercie studiów I i II stopnia: Zarządzanie Startupami, Logistyka Służb Mundurowych, Global Logistics - w języku angielskim, Podatki i Doradztwo Podatkowe oraz Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne, a także nowe kierunki studiów podyplomowych, m.in. Social Media Manager, Zarządzanie Sprzedażą w Przedsiębiorstwie, Zarządzanie i Przedsiębiorczość - Startup, Analiza Biznesowa, Kryminalistyka, Cyberprzestępczość, Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe, Mediacje Gospodarcze Pracownicze i Administracyjne, Managing Business Globally.

 • Jedna z największych uczelni
  niepublicznych w Polsce

  Posiadamy dwa wydziały i jedną filię: Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Filia w Lęborku. Prowadzimy studia na ośmiu nowoczesnych kierunkach, na których proponujemy 41 specjalności. Oferujemy studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia licencjackie, magisterskie, studia podyplomowe, MBA oraz seminarium doktorskie. Prowadzimy także studia w j. angielskim

 • Stały monitoring
  rynku pracy

  To pracodawcy i przedsiębiorcy mówią nam, jakich specjalistów poszukują, dlatego wśród nowości znalazły się: studia Kryminalistyka i Kryminologia, Cyberprzestępczość, Zarządzanie Bezpieczeństwem, studia anglojęzyczne na kierunku Management oraz Global Logistics oraz nowoczesne specjalności na kierunku Zarządzanie: e-Biznes, Zarządzanie Startupami, czy Marketing i Nowe Media. We współpracy z Altkom Akademia i niemiecką Hochschule Bremerhaven prowadzimy elitarne studia MBA Project Management

 • Doskonała
  lokalizacja

  Duży, nowoczesny gmach Uczelni mieści się w centrum Gdyni, niedaleko Centrum Riviera, 2 min. od SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana

 • Stabilna
  pozycja

  Jesteśmy najstarszą niepubliczną uczelnią na Pomorzu. Każdego roku liczba naszych studentów rośnie. W ciągu 25 lat WSAiB ukończyło ponad 12 tys. studentów.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dla Gdyni.

Stopień II

Management

Specjalności
International Business
Pięcioletnie

Prawo

Specjalności
Prawo
Podyplomowe

Agent Celny

Podyplomowe

Brainologia

Podyplomowe

Rekrutacja w IT

Podyplomowe

Scrum Expert

Podyplomowe

Suicydologia

Podyplomowe

Zarządzanie BHP

Cena studiów

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś na studia.

Proponujemy Ci dogodny system opłat – to Ty decydujesz jak płacisz

 • czesne stałe gwarantowane - przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie stała.

Możesz płacić ratalnie:

12 rat, 11 rat, 2 raty lub 1 rata.

UWAGA WAŻNE: RATY 0%

 
 
 
 

Cena studiów

STUDIA STACJONARNE 5-LETNIE W GDYNI
kierunek rok nauki 12 rat 10 rat 2 raty
1 rata
 • Prawo
I 670 zł 800 zł 4000 zł 8000 zł
II 700 zł 840 zł 4200 zł 8400 zł
III 740 zł 880 zł 4400 zł 8800 zł
IV 770 zł 920 zł 4600 zł 9200 zł
V - 960 zł 4800 zł 9600 zł
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki 12 rat 10 rat 2 raty
1 rata
 • Administracja
I 496 zł 595 zł 2975 zł 5950 zł
II 550 zł 660 zł 3300 zł 6600 zł
III - 700 zł 3500 zł 7000 zł
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Logopedia
 • Zarządzanie
I 550 zł 660 zł 3300 zł 6600 zł
II 600 zł 720 zł 3600 zł 7200 zł
III - 800 zł 4000 zł 8000 zł
 • Logistyka - studia inżynierskie
I 550 zł 660 zł 3300 zł 6600 zł
II 600 zł 720 zł 3600 zł 7200 zł
III 670 zł 800 zł 4000 zł 8000 zł
IV - 800 zł
5 rat
- 4000 zł
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki 12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie
I 730 zł 860 zł 4300 zł 8600 zł
II
(3 sem.)
- 880 zł*
5 rat
- 4400 zł
 • Logistyka - studia magistersko-inżynierskie
I 730 zł 860 zł 4300 zł 8600 zł
II
- 900 zł 4500 zł 9000 zł

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 5-LETNIE W GDYNI
kierunek rok nauki 12 rat 10 rat 2 raty
1 rata
 • Prawo
I 650 zł 780 zł 3900 zł 7800 zł
II 670 zł 800 zł 4000 zł 8000 zł
III 700 zł 840 zł 4200 zł 8400 zł
IV 740 zł 880 zł 4400 zł 8800 zł
V - 920 zł 4600 zł 9200 zł
STUDIA NIESTACJONARNE, ON-LINE I STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki 12 rat 10 rat 2 raty
1 rata
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Logopedia
 • Zarządzanie
I 550 zł 660 zł 3300 zł 6600 zł
II 600 zł 720 zł 3600 zł 7200 zł
III - 800 zł 4000 zł 8000 zł
 • Logistyka - studia inżynierskie
  (studia niestacjonarne)
I 550 zł 660 zł 3300 zł 6600 zł
II 600 zł 720 zł 3600 zł 7200 zł
III 670 zł 800 zł 4000 zł 8000 zł

IV
(7 sem.)

- 800 zł
5 rat
- 4000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE, ON-LINE II STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki 12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie
I 730 zł 860 zł 4300 zł 8600 zł
II
(3 sem.)
- 880 zł*
5 rat
- 4400 zł
 • Logistyka - studia magistersko-inżynierskie
  (studja niestacjonarne)
I 730 zł 860 zł 4300 zł 8600 zł
II
- 900 zł 4500 zł 9000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA W LĘBORKU
kierunek rok nauki 12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Zarządzanie
I 495 zł 590 zł 2950 zł 5900 zł
II
525 zł 630 zł 3150 zł 6300 zł
III
- 670 zł 3350 zł 6700 zł
 • Zarządzanie - studia inżynierskie
I 495 zł 590 zł 2950 zł 5900 zł
II 525 zł 630 zł 3150 zł 6300 zł
III 560 zł 670 zł 3350 zł 6700 zł
IV
(7 sem.)
- 670 zł
5 rat
- 3350 zł
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA W LĘBORKU
kierunek rok nauki 12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Zarządzanie
I 730 zł 860 zł 4300 zł 8600 zł
II
(3 sem.)
- 880 zł*
5 rat
- 4400 zł

 

 

PRAWO WIECZOROWE
kierunek rok nauki 12 rat 10 rat 2 raty
1 rata
 • Prawo
I 670 zł 800 zł 4000 zł 8000 zł
II 700 zł 840 zł 4200 zł 8400 zł
III 740 zł 880 zł 4400 zł 8800 zł
IV 770 zł 920 zł 4600 zł 9200 zł
V - 960 zł 4800 zł 9600 zł

 

 

Zniżki dla Kandydatów i Studentów

Stałe zniżki i promocje

 • drugi kierunek studiów taniej!
  drugi kierunek studiów wyższych lub podyplomowych 50 % taniej (dotyczy tańszego kierunku)
 • zmień uczelnię na naszą
  0 zł za wpisowe, jeżeli zmieniasz uczelnię (zwolnienie z opłaty wpisowej, jeśli osoba dokonała uprzednio wpłaty wpisowego w innej uczelni i nie podjęła w niej nauki oraz w tym samym roku złożyła wniosek o przyjęcie do WSAiB)
 • zniżka na drugi kierunek
  osoby studiujące dwa kierunki w WSAiB - za drugi kierunek (tańszy wg tabeli opłat) płacą 50 proc. czesnego
 • zostań z nami dłużej i płać mniej
  10% zniżki za pierwszy semestr i 0 zł wpisowego na studia II stopnia dla wszystkich Absolwentów studiów I stopnia WSAiB
  zniżka 400 zł na studiach podyplomowych - 200 zł we wpisowym dla Absolwentów WSAiB (studiów I lub II stopnia, podyplomowych), którzy podejmą naukę na studiach podyplomowych - odliczana od pierwszej raty czesnego + 200 zł zniżki w czesnym
 • we dwoje taniej
  50% zniżki od aktualnej ceny wpisowego, jeżeli na studia I lub II stopnia zapiszesz się z drugą osobą
 • studiuj ze swoją paczką
  100 zł zniżki w czesnym dla naszych Studentów, którzy polecą WSAiB znajomym (zniżka przysługuje, gdy wskazana osoba podejmie studia na WSAiB po raz pierwszy na jednolitych studiach magisterskich, studiach I lub II stopnia)

 

Czasowe zniżki i promocje

spawdź, jakie dodatkowe zniżki aktualnie obowiązują na Uczelni - przejdź do zasad rekrutacji

 

 
 
 
 

Sprawdź, jak możesz obniżyć czesne?

Indeks WSAiB

 • BEZPŁATNY SEMESTR STUDIÓW NA WYBRANYM PRZEZ SIEBIE KIERUNKU-NAGRODA W KONKURSACH DLA LICEALISTÓW
  Studiuj za darmo! Dla najzdolniejszych licealistów, którzy planują podjęcie nauki na studiach przygotowaliśmy konkursy WSAIB, dzięki którym w WSAIB można studiować przez cały semestr studiów za darmo.
  Sprawdź, w jakich konkursach możesz już teraz wziąć udział.

Stypendia i zapomogi

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może uzyskać każdy student bez względu na tryb studiowania. Jedynym warunkiem jego uzyskania jest posiadanie stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).
  Do wniosku o stypendium należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Stypendium socjalne przysługuje studentom, których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1294,40 zł netto. Uwaga! W szczególnych sytuacjach (tj. rodzina wielodzietna, osoba niepełnosprawna w rodzinie, osoba ciężko i długotrwale chora w rodzinie, wynajem stancji, wysokie koszty dojazdu) student może wnioskować o Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 • Zapomoga przysługuje studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (nagła utrata dochodu np. pracy, ciężka i długotrwała choroba lub nieszczęśliwy wypadek studenta lub najbliższego członka rodziny, pogorszenie sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem klęski żywiołowej (powódź, pożar, wichura) lub w wyniku kradzieży czy włamania itd. Z powodu danego zdarzenia losowego o zapomogę można ubiegać się raz, a łącznie dwa razy w roku akademickim.

 • Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  Stypendium Rektora może również otrzymać maturzysta na I roku studiów, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; a także medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów jest formą nagradzania przez państwo studentów posiadających wysoką średnią, osiągnięcia naukowe oraz wykazujących się aktywnością naukową. Stypendia przyznawane są każdego roku, na wniosek składany przez uczelnię w terminie do 15 października każdego roku. Maksymalna wysokość stypendium wypłacana jednorazowo może wynosić do 17 tys. zł.
 • Stypendia z dodatkowych źródeł
  Student może ubiegać się także o pomoc w uzyskaniu dodatkowych środków materialnych w ramach wielu różnych programów, m.in.:
  - STYPENDIUM FUNDACJI KORCZAKA – może uzyskać je student, w którego gospodarstwie domowym są osiągane niskie dochody oraz który posiada wysokie osiągnięcia naukowe;
  - STYPENDIUM ZE ŚRODKÓW PFRON – może uzyskać je student, który posiada stopień niepełnosprawności;
  - FAZON – niepełnosprawny student bądź absolwent WSAiB może uzyskać dofinansowanie na kursy, szkolenia, płatne staże, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą czy studia podyplomowe.
  - STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI LUB MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w Biurze ds. Stypendiów na parterze, tel. 58 660 74 38, e-mail:  stypendia@wsaib.pl

 

 

Kredyt studencki

Osoby, które potrzebują wsparcia finansowego, mogą skorzystać z kredytu studenckiego.
Przyznawany jest na preferencyjnych warunkach i ubiegać się o niego można przez cały rok, niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych.

Preferencyjne warunki kredytu studenckiego to przede wszystkim:

 • niskie oprocentowanie,
 • specjalne zasady przyznawania kredytu,
 • w szczególnych przypadkach możliwość poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • możliwość zmniejszenia wysokości miesięcznej raty kredytu,
 • możliwość zawieszenia spłaty kredytu do 12 miesięcy,
 • możliwość umorzenia części lub całości kredytu.

Które banki udzielają kredytu?

Udzielany jest przez wybrane banki komercyjne dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

O kredyt możesz ubiegać się w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Kredyt studencki może otrzymać :

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Wnioskodawca musi przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest on odpowiednio studentem lub doktorantem.

Wniosek o kredyt może złożyć również osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej. W takim przypadku przed podpisaniem umowy kredytu, Wnioskodawca musi przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzającej udział w rekrutacji, a wypłata następuje po uzyskaniu statusu studenta.

Podstawowym warunkiem zawarcia kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania kredytu ustalana jest co roku przez MEiN. W roku akademickim 2023/2024 wynosi ona 3500 zł.

Co należy zrobić, aby uzyskać kredyt?

Krok 1: wybrać bank – przed podjęciem decyzji należy sprawdzić, jakie wymagania stawia dany bank: jakie dokumenty należy dostarczyć dla celów oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia spłat kredytu, jakie warunki muszą spełniać twoi poręczyciele.

Krok 2: złożyć wniosek w formie papierowej lub internetowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego instytucji kredytującej. Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów rodziny studenta,
 • zaświadczenie o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej. Dokument ten otrzymasz w dziekanacie/biurze rekrutacji,
 • dokumenty wymagane przez instytucję udzielającą kredytu w celu oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu – jeżeli nie jesteś w stanie sprostać wymaganiom banku, możesz skorzystać z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Szczegóły do ustalenia z wybranym bankiem.

Krok 3: zawarcie umowy. Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, w której zawarte będą m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • data rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób, w jaki instytucja kredytująca zweryfikuje posiadanie statusu studenta albo doktoranta,
 • harmonogram spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Wypłata kredytu i jego spłata

Kredyt studencki udzielany jest tylko raz odpowiednio na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat oraz na okres kształcenia w szkole doktorskiej, nie dłuższy niż 4 lata. Wypłacany jest w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku. Instytucja kredytująca wstrzymuje wypłatę transz kredytu w okresie urlopu udzielonego studentowi zgodnie z regulaminem studiów.
Spłata kredytu rozpoczyna się nie później niż po dwóch latach od ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz (przykładowo: 20 transz kredytu oznacza 40 rat spłaty).

Więcej informacji o kredycie znajdziesz na stronach:

To nas wyróżnia

 • Program
  "Studiuj i pracuj"

  Jako pierwsza uczelnia na pomorzu stworzyliśmy dogodny plan zajęć na studiach stacjonarnych umożliwiający pogodzenie nauki i pracy

 • Doskonała
  kadra

  Wielu naszych wykładowców to światowej sławy profesorowie oraz wysokiej klasy specjaliści praktycy wywodzący się ze środowisk biznesowych

 • Nowoczesny
  model kształcenia

  Nasi Studenci korzystają z różnych form zajęć: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, case studies, a także z e-lerningu. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną, interaktywną platformę Moodle

 • Ostatnio
  uruchomiliśmy

  Wybierając studia warto zwrócić uwagę na nowości w ofercie studiów I i II stopnia: Zarządzanie Startupami, Logistyka Służb Mundurowych, Global Logistics - w języku angielskim, Podatki i Doradztwo Podatkowe oraz Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne, a także nowe kierunki studiów podyplomowych, m.in. Social Media Manager, Zarządzanie Sprzedażą w Przedsiębiorstwie, Zarządzanie i Przedsiębiorczość - Startup, Analiza Biznesowa, Kryminalistyka, Cyberprzestępczość, Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe, Mediacje Gospodarcze Pracownicze i Administracyjne, Managing Business Globally.

 • Jedna z największych uczelni
  niepublicznych w Polsce

  Posiadamy dwa wydziały i jedną filię: Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Filia w Lęborku. Prowadzimy studia na ośmiu nowoczesnych kierunkach, na których proponujemy 41 specjalności. Oferujemy studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia licencjackie, magisterskie, studia podyplomowe, MBA oraz seminarium doktorskie. Prowadzimy także studia w j. angielskim

 • Stały monitoring
  rynku pracy

  To pracodawcy i przedsiębiorcy mówią nam, jakich specjalistów poszukują, dlatego wśród nowości znalazły się: studia Kryminalistyka i Kryminologia, Cyberprzestępczość, Zarządzanie Bezpieczeństwem, studia anglojęzyczne na kierunku Management oraz Global Logistics oraz nowoczesne specjalności na kierunku Zarządzanie: e-Biznes, Zarządzanie Startupami, czy Marketing i Nowe Media. We współpracy z Altkom Akademia i niemiecką Hochschule Bremerhaven prowadzimy elitarne studia MBA Project Management

 • Doskonała
  lokalizacja

  Duży, nowoczesny gmach Uczelni mieści się w centrum Gdyni, niedaleko Centrum Riviera, 2 min. od SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana

 • Stabilna
  pozycja

  Jesteśmy najstarszą niepubliczną uczelnią na Pomorzu. Każdego roku liczba naszych studentów rośnie. W ciągu 25 lat WSAiB ukończyło ponad 12 tys. studentów.