• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Podyplomowe

Administracja Publiczna

Studiuj kierunek, który pomoże Ci rozwinąć karierę zarówno w administracji publicznej, jak i firmach oraz organizacjach samorządowych. Studia Administracja Publiczna w WSAiB to także akredytowany kurs przygotowujący do egzaminu PRINCE2® Foundation.

Czego się nauczysz na studiach podyplomowych Administracja Publiczna?

Studia podyplomowe Administracja Publiczna przygotują Cię do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. W czasie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące działania administracji rządowej i samorządowej, sądowej kontroli administracji czy prawa finansowego. Poznasz problematykę ustrojową i kompetencyjną oraz organizację i zasady pracy służby cywilnej. Nauczysz się, jak przygotowywać dokumenty administracyjne oraz dowiesz, jakie zasady funkcjonują w polskiej administracji krajowej i lokalnej w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Gdy ukończysz studia na kierunku Administracja Publiczna, będziesz także potrafił podejmować samodzielnie decyzje administracyjne oraz prowadzić postępowania. Dowiesz się również, jak prowadzić działania public relations i komunikację ze społecznościami lokalnymi oraz jak działa e-administracja.

Gdzie możesz zdobyć pracę po Administracji Publicznej?

Dzięki wiedzy i umiejętnościom, które zdobędziesz na studiach, możesz pracować w:

 • instytucjach rządowych i samorządowych,

 • małych i średnich przedsiębiorstwach,

 • sądach,

 • fundacjach,

 • organach administracji publicznej - ministerstwach, urzędach centralnych, funduszach, agencjach, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, wojewódzkich i powiatowych służbach i inspekcjach, starostwach, urzędach miejskich i gminnych,

 • instytucjach, zakładach i jednostkach organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska i zasobów naturalnych, zbiorowym transportem drogowym i drogami publicznymi, zaopatrzeniem w energię elektryczną, cieplną i gaz, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, budownictwem mieszkaniowym, edukacją publiczną, ładem przestrzennym, wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kulturą, rekreacją, turystyką itp.

Administracja Publiczna studia podyplomowe - współpraca

Zajęcia prowadzone są we współpracy z Altkom Akademią - certyfikowanym partnerem profesjonalnie przygotowującym kadry dla administracji publicznej. Dzięki umowie partnerskiej słuchacze WSAiB mogą przystąpić do egzaminu na międzynarodowy Certyfikat PRINCE2® w promocyjnej cenie (800 zł).

Studia realizowane są także w Lęborku.

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 2250 zł

Możliwość podziału na 10 nieoprocentowanych rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

 • Altkom Akademia

Oprócz wiedzy z zakresu administracji, zarządzania i prawa, prowadzimy szkolenie z międzynarodowego systemu PRINCE2®. Jest to wyjątkowa okazja, aby nie tylko uzyskać dyplom, ale dodatkowo zakończyć studia z międzynarodowym certyfikatem i wiedzą z zakresu stosowania nowoczesnych standardów zarządzania projektami.

Tadeusz Alster

Prezes Altkom Akademia

b6 altkom akademia podyplomowe administracja publiczna wsaib

 

Studia na kierunku Administracja Publiczna prowadzone są we współpracy z Altkom Akademią. Oprócz wiedzy z zakresu administracji, zarządzania i prawa, oferują również szkolenie z międzynarodowego  systemu  zarządzania projektem PRINCE2®. Jest to wyjątkowa okazja dla  pracowników administracji,  aby  nie tylko  uzyskać  dyplom  ukończenia  studiów podyplomowych,  ale  dodatkowo  zakończyć studia  z międzynarodowym  certyfikatem i wiedzą z zakresu stosowania nowoczesnych standardów zarządzania projektami.

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 0, p. 13

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 29

e-mail h.makowska@wsaib.pl

 Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz
Menadżer Działu Sprzedaży

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 10

e-mail m.juchniewicz@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych