Podyplomowe

Administracja Publiczna
studia podyplomowe

Studiuj kierunek, który pomoże Ci rozwinąć karierę zarówno w administracji publicznej, jak i firmach oraz organizacjach samorządowych.

Czego się nauczysz na studiach podyplomowych Administracja Publiczna?

Studia podyplomowe Administracja Publiczna przygotują Cię do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. W czasie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące działania administracji rządowej i samorządowej, sądowej kontroli administracji czy prawa finansowego. Poznasz problematykę ustrojową i kompetencyjną oraz organizację i zasady pracy służby cywilnej. Nauczysz się, jak przygotowywać dokumenty administracyjne oraz dowiesz, jakie zasady funkcjonują w polskiej administracji krajowej i lokalnej w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Gdy ukończysz studia na kierunku Administracja Publiczna, będziesz także potrafił podejmować samodzielnie decyzje administracyjne oraz prowadzić postępowania. Dowiesz się również, jak prowadzić działania public relations i komunikację ze społecznościami lokalnymi oraz jak działa e-administracja.

Gdzie możesz zdobyć pracę po Administracji Publicznej?

Dzięki wiedzy i umiejętnościom, które zdobędziesz na studiach, możesz pracować w:

  • instytucjach rządowych i samorządowych,

  • małych i średnich przedsiębiorstwach,

  • sądach,

  • fundacjach,

  • organach administracji publicznej - ministerstwach, urzędach centralnych, funduszach, agencjach, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, wojewódzkich i powiatowych służbach i inspekcjach, starostwach, urzędach miejskich i gminnych,

  • instytucjach, zakładach i jednostkach organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska i zasobów naturalnych, zbiorowym transportem drogowym i drogami publicznymi, zaopatrzeniem w energię elektryczną, cieplną i gaz, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, budownictwem mieszkaniowym, edukacją publiczną, ładem przestrzennym, wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kulturą, rekreacją, turystyką itp.

Studia realizowane są także w Lęborku.

Opłaty

    • cena za 1 semestr
    • 2600 zł

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 2, p. 216

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail h.makowska@wsaib.pl

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska
Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl