Podyplomowe

Agent Celny
studia podyplomowe

Absolwenci, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, mogą zostać wpisani na listę agentów celnych.

Celem studiów w Gdyni na kierunku Agent Celny jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów.

W związku z deregulacją zawodu agenta celnego, po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i rozporządzenia Ministra Finansów określającego sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, wpis taki będzie można uzyskać bez konieczności uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w Ministerstwie Finansów. W przypadku osób bez doświadczenia w zawodzie agenta celnego, wymóg posiadania minimalnych wymaganych kwalifikacji jest niezbędny. Dokumentem poświadczającym kwalifikacje w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, zgodnie z ustawą, jest dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Studia podyplomowe Agent Celny spełniają wszystkie wymienione wcześniej wymagania.

Studia na kierunku Agent Celny skierowane są do:

  • osób pracujących, bądź zamierzających podjąć pracę, w przedsiębiorstwach obsługujących i/lub nadzorujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego. Dotyczy to szeroko pojętej obsługi celnej, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu agenta celnego, jak również pracy w urzędach celnych.

Studia podyplomowe Agent Celny to szansa na ciekawy zawód!

Organizowane w WSAiB studia podyplomowe Agent Celny są skierowane do osób planujących pracę w agencjach lub urzędach celnych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Wśród wykładowców znajdują się także praktycy – osoby mające duże doświadczenie w pracy dla firm obsługujących międzynarodowy obrót towarowy.

Na studia podyplomowe Agent Celny zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uaktualnieniem swojej wiedzy. Pracownicy agencji celnych mają szansę zapoznać się z planowanymi zmianami w prawie w kontekście planowanego Brexit. Wiadomo, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zwiększy zapotrzebowanie na agentów celnych na rynku – studia podyplomowe Agent Celny to szansa dla osób planujących zmianę zawodu.

Zacznij studia podyplomowe na kierunku Agent Celny w Trójmieście

Z uwagi na porty, lotniska i centra logistyczne rozlokowane na terenie Trójmiasta, w tym regionie Polski nie brakuje firm zainteresowanych zatrudnieniem agentów celnych. Studia podyplomowe Agent Celny gwarantują uzupełnienie, uaktualnienie i usystematyzowanie już posiadanej wiedzy, którą następnie będzie można wykorzystać w codziennej pracy.

Rozpoczynając studia podyplomowe Agent Celny, słuchacze mogą liczyć na połączenie zagadnień teoretycznych z zajęciami praktycznymi. Dzięki licznym zadaniom, w tym tworzeniu dokumentacji celnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przykładom z praktyki, słuchacze zostaną odpowiednio przygotowani do wykonywania pracy na stanowisku agenta celnego.

Dlaczego warto się zdecydować na studia podyplomowe Agent Celny w Gdyni?

Studia podyplomowe Agent Celny dają duże perspektywy na rozwój i atrakcyjną pracę. Absolwenci mogą skutecznie starać się o zatrudnienie w:

  • jednostkach administracji publicznej, które są związane z międzynarodowym obrotem towarów,

  • międzynarodowych firmach spedycyjnych,

  • firmach specjalizujących się w międzynarodowym obrocie towarami.

Na studia podyplomowe Agent Celny mogą zapisać się również aktualni przedsiębiorcy, którzy specjalizują się w międzynarodowym obrocie towarami oraz ci, którzy chcą założyć agencję celną.

Opłaty

    • cena za 1 semestr
    • 3000 zł

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 2, p. 216

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

 Sylwia Oleaczek

Sylwia Oleaczek
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych oraz Akademickiego Biura Karier

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail podyplomowe@wsaib.pl

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska
Specjalista ds. Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl