• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

HR Business Partner

Słuchacze na kierunku HR Business Partner zdobędą profesjonalną wiedzę niezbędną do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim oraz rozwiną umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z HR. Studia pozwolą na uzyskanie kompetencji i narzędzi do skutecznego realizowania polityki HR w nowoczesnej firmie.

Studia w Gdyni kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, pracowników działów personalnych, doradców personalnych, psychologów i socjologów pracy. Kierunek ten dedykujemy osobom, które swą karierę zawodową wiążą z zarządzaniem ludźmi w organizacjach, a także wszystkim, którzy chcą zdobyć zawód menedżera personalnego, doradcy personalnego wewnętrznego czy zewnętrznego.

Opiekunami merytorycznymi kierunku są Hanna Kąkol - Dyrektor Zarządzający firmy Perfect Consulting oraz Grzegorz Filipowicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.

hr business partner

Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner jest platformą społeczności profesjonalistów HR pełniących rolę partnerów biznesowych w swoich organizacjach. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk HR w organizacjach, a także budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się procesami zarządzania zasobami ludzkimi. Priorytetem są też działania na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań, tworzenia standardów kompetencyjnych ról zawodowych, a także przygotowywanie i upowszechnienie odpowiednich narzędzi IT.

 

Opłaty

    • cena za 1 semestr
    • 2100

Możliwość podziału na 10 nieoprocentowanych rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

  • Perfect Consulting

Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku HR Business Partnera – specjalisty zorientowanego na pracę w warunkach globalizacji rynków. Przekazujemy usystematyzowaną wiedzę z obszaru nowoczesnego HR, aby skuteczniej pełnić rolę partnera strategicznego w zakresie rozwoju personelu. Program ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności analizowania, diagnozowania, projektowania rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Hanna Kąkol

Dyrektor Zarządzający firmy Perfect Consulting

b6 perfect consulting zarzadzanie zasobami ludzkimi studia podyplomowe wsaib gdynia gdansk

 

Studia organizowane są przy współpracy z firmą doradczo-szkoleniową Perfect Consulting, która 13 lat działa na rynku HR realizując zaawansowane i kompleksowe usługi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Firma wspiera swoich Klientów w takich obszarach, jak: rekrutacja i selekcja pracowników, szkolenia i rozwój, coaching, doradztwo organizacyjne oraz badania.

 

 

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 0, p. 13

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 29

e-mail h.makowska@wsaib.pl

 Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz
Menadżer Działu Sprzedaży

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 10

e-mail m.juchniewicz@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych