HR Business Partner
studia podyplomowe

Słuchacze na kierunku HR Business Partner zdobędą profesjonalną wiedzę niezbędną do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim oraz rozwiną umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z HR. Studia pozwolą na uzyskanie kompetencji i narzędzi do skutecznego realizowania polityki HR w nowoczesnej firmie.

Studia w Gdyni kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, pracowników działów personalnych, doradców personalnych, psychologów i socjologów pracy. Kierunek ten dedykujemy osobom, które swą karierę zawodową wiążą z zarządzaniem ludźmi w organizacjach, a także wszystkim, którzy chcą zdobyć zawód menedżera personalnego, doradcy personalnego wewnętrznego czy zewnętrznego.

Opiekunami merytorycznymi kierunku są Hanna Kąkol - Dyrektor Zarządzający firmy Perfect Consulting oraz Grzegorz Filipowicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.

hr business partner

Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner jest platformą społeczności profesjonalistów HR pełniących rolę partnerów biznesowych w swoich organizacjach. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk HR w organizacjach, a także budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się procesami zarządzania zasobami ludzkimi. Priorytetem są też działania na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań, tworzenia standardów kompetencyjnych ról zawodowych, a także przygotowywanie i upowszechnienie odpowiednich narzędzi IT.

Największą wartością każdej firmy są pracownicy. Studia podyplomowe na kierunku HR Business Partner organizowane w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni są skierowane do właścicieli firm, kadry menedżerskiej i kierowniczej oraz wszystkich osób, których interesuje zagadnienie zarządzania kapitałem ludzkim. Z zajęć odbywających się w ramach oferowanych studiów wiele wyniosą również osoby wiążące swoją ścieżkę zawodową z szeroko pojętą branżą HR.

HR Business Partner - studia podyplomowe otwierają nowe możliwości!

Studia podyplomowe HR Business Partner pozwalają uporządkować posiadaną już wiedzę z zakresu HR oraz zdobyć nowe umiejętności. Absolwenci oferowanych studiów są gruntownie przygotowani do pracy na stanowisku HR Business Partner. Dzięki temu, że doskonale rozumieją potrzeby współczesnych pracodawców, są w stanie wspierać ich w rozwoju, pomagając im budować zespoły pracownicze różnych szczebli.

Firmy, które chcą osiągnąć status lidera w branży, muszą przyłożyć szczególną uwagę do kwestii zasobów ludzkich. Zadaniem Business Partnera jest pomoc w dokonaniu zmian w strukturach HR i tym samym przyczynienie się do rozwoju firmy. Oferowane studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni kompleksowo przygotowują do roli partnera, który odegra strategiczną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.

Rozpocznij studia podyplomowe na kierunku HR Business Partner w Gdyni

Wśród miast, w których co roku powstają nowe firmy, wymienić należy Gdynię. Doskonałe położenie i dostęp do specjalistów opuszczających mury trójmiejskich uczelni sprawia, że przedsiębiorstwa działające w tej części Polski mają szerokie możliwości rozwoju. Z uwagi na dużą konkurencję oraz kompleksowe podejście do budowy firmy, coraz więcej przedsiębiorców korzysta z pomocy ekspertów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Studia podyplomowe HR Business Partner to szansa na znalezienie stabilnego zatrudnienia i wykonywanie ciekawej pracy, która zwiększa efektywność biznesu.

Organizowane w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego studia podyplomowe HR Business Partner wyróżniają się programem i sposobem prowadzenia. W trakcie kolejnych zjazdów słuchacze są zaznajamiani ze zmianami w prawie pracy, poznają też nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W programie znajdują się zagadnienia dotyczące zarządzania efektywnością, rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy i rekrutacji pracowników.

HR Business Partner studia podyplomowe - co sprawia, że są wyjątkowe?

Aby studia podyplomowe na kierunku HR Business Partner były maksymalnie przydatne dla słuchaczy, są prowadzone w formie warsztatów. Dzięki zdobyciu nowych umiejętności i efektywnemu wykorzystaniu poznanych narzędzi w codziennej pracy, słuchacze mają szansę budować swój wizerunek ekspertów w branży zarządzania zasobami ludzkimi.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni współpracuje wyłącznie ze specjalistami z zakresu HR, którzy mają doświadczenie i potrafią podzielić się nim z absolwentami chcącymi poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Opiekunami merytorycznymi tego kierunku są Hanna Kąkol, Dyrektor Zarządzający firmy Perfect Consulting oraz Grzegorz Filipowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.

Opłaty

    • cena za 1 semestr
    • 3000

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

  • Perfect Consulting

Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku HR Business Partnera – specjalisty zorientowanego na pracę w warunkach globalizacji rynków. Przekazujemy usystematyzowaną wiedzę z obszaru nowoczesnego HR, aby skuteczniej pełnić rolę partnera strategicznego w zakresie rozwoju personelu. Program ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności analizowania, diagnozowania, projektowania rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Hanna Kąkol

Dyrektor Zarządzający firmy Perfect Consulting

b6 perfect consulting zarzadzanie zasobami ludzkimi studia podyplomowe wsaib gdynia gdansk

 

Studia organizowane są przy współpracy z firmą doradczo-szkoleniową Perfect Consulting, która 13 lat działa na rynku HR realizując zaawansowane i kompleksowe usługi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Firma wspiera swoich Klientów w takich obszarach, jak: rekrutacja i selekcja pracowników, szkolenia i rozwój, coaching, doradztwo organizacyjne oraz badania.

 

 

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 2, p. 216

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

 Sylwia Oleaczek

Sylwia Oleaczek
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych oraz Akademickiego Biura Karier

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail podyplomowe@wsaib.pl

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska
Specjalista ds. Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl