• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Podyplomowe

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Przynależność do Unii Europejskiej, rozwój ekonomiczny, wprowadzone 1 lipca 2005 rozporządzenie dotyczące służb BHP (Dz. U. Nr 246 z 2004r. poz. 2468) oraz duża świadomość pracodawców w dziedzinie BHP, wymusza zwiększanie dbałości o bezpieczeństwo w zakładach pracy. Dodatkowo, pracownicy zwracają coraz większą uwagę na ryzyko zawodowe, występujące na stanowisku pracy. Na powyższe potrzeby odpowiadają studia podyplomowe z zakresu zarządzania BHP.

Studia w Gdyni adresowane są do:

 • osób, które chcą zmienić zawód i zostać Starszym Inspektorem ds. BHP
 • osób pełniących funkcje wewnętrznych Służb BHP
 • osób pełniących funkcję zewnętrznych Służb BHP
 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem, szkoleniowców BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
 • pomocy przedmedycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2005 (Dz. U. Nr 246 z 2004r. poz. 2468), absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie BHP” mogą pracować na stanowiskach: Starszy Inspektor ds. BHP, Specjalista ds. BHP, Starszy Specjalista ds. BHP, Główny Specjalista ds. BHP.

 

Studia realizowane są także w Lęborku.

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 2100 zł

Możliwość podziału na 10 nieoprocentowanych rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

Celem podyplomowych studiów Zarządzanie BHP jest: przystosowanie do profesjonalnego wykonywania zadań wewnętrznych lub zewnętrznych Służb BHP. Treści przekazywane w trakcie zajęć pozwalają na zapoznanie się z prawem pracy, psychologią pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową, ergonomią, ryzykiem zawodowym, wypadkoznawstwem i z innymi obszarami wiedzy na poziomie właściwym dla osoby zarządzającej BHP. Zajęcia są przygotowane i ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do zawodu.

Adam Jereczek

Opiekun merytoryczny kierunku Zarządzanie BHP

Dołącz do naszych sieci społecznościowych