Podyplomowe

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
studia podyplomowe

Przynależność do Unii Europejskiej, rozwój ekonomiczny, wprowadzone 1 lipca 2005 rozporządzenie dotyczące służb BHP (Dz. U. Nr 246 z 2004r. poz. 2468) oraz duża świadomość pracodawców w dziedzinie BHP, wymusza zwiększanie dbałości o bezpieczeństwo w zakładach pracy. Dodatkowo, pracownicy zwracają coraz większą uwagę na ryzyko zawodowe, występujące na stanowisku pracy. Na powyższe potrzeby odpowiadają studia podyplomowe z zakresu zarządzania BHP.

Zarządzanie BHP Studia w Gdyni adresowane są do

  • osób, które chcą zmienić zawód i zostać Starszym Inspektorem ds. BHP
  • osób pełniących funkcje wewnętrznych Służb BHP
  • osób pełniących funkcję zewnętrznych Służb BHP
  • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem, szkoleniowców BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
  • pomocy przedmedycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2005 (Dz. U. Nr 246 z 2004r. poz. 2468), absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie BHP” mogą pracować na stanowiskach: Starszy Inspektor ds. BHP, Specjalista ds. BHP, Starszy Specjalista ds. BHP, Główny Specjalista ds. BHP.

 

BHP Studia podyplomowe - Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Zgodnie z celem studiów, którym jest przekazanie Słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania BiHP w przedsiębiorstwie, w tym auditowania SZBiHP, oferujemy Państwu w ramach studiów możliwość udziału w egzaminie: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018

Egzamin przeznaczony jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych, osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu BHP w organizacji, inspektorów BHP, specjalistów BHP, a także dla osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych.

Egzamin przeprowadzony będzie zgodnie z procedurami TUV NORD Polska, po którym macie Państwo możliwość otrzymania Certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje auditorskie.

Każdy uczestnik egzaminu, który uzyska pozytywną ocenę i pokryje poniższe koszty otrzyma Certyfikat potwierdzający uprawnienia Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018, wydany przez jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska.

Koszt egzaminu oraz wydania certyfikatu wynosi: 350,- zł brutto za osobę. Egzamin nie jest egzaminem obowiązkowym.

 

Studia realizowane są także w Lęborku.

Opłaty

    • cena za 1 semestr
    • 3000 zł

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

Celem podyplomowych studiów Zarządzanie BHP jest: przystosowanie do profesjonalnego wykonywania zadań wewnętrznych lub zewnętrznych Służb BHP. Treści przekazywane w trakcie zajęć pozwalają na zapoznanie się z prawem pracy, psychologią pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową, ergonomią, ryzykiem zawodowym, wypadkoznawstwem i z innymi obszarami wiedzy na poziomie właściwym dla osoby zarządzającej BHP. Zajęcia są przygotowane i ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do zawodu.

Adam Jereczek

Opiekun merytoryczny kierunku Zarządzanie BHP

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 2, p. 216

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail h.makowska@wsaib.pl

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska
Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl