Podyplomowe

Zarządzanie Oświatą
studia podyplomowe

NOWOŚĆ

Studiuj kierunek i rozwiń swoją karierę w zarządzaniu placówką oświatową

Czego się nauczysz na studiach podyplomowych Zarządzanie Oświatą?

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą przygotowują do sprawnego funkcjonowania w placówkach oświatowych na każdym poziomie edukacyjnym. Kierowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową, pracowników oświaty, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie, obecnych i przyszłych dyrektorów placówek edukacyjnych. Ich ukończenie łączy się z uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy w obszarze zarządzania we wszystkich typach szkół i w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy organach nadzorujących działalność oświatową.
Kierunek ten adresowany jest do osób, które interesuje oświata i które na co dzień zajmują się jej problematyką. Zarządzanie Oświatą skierowane jest także do osób, które chcą zwiększyć efektywność pracy za pomocą narzędzi, jakie daje coaching.

Podczas dwóch semestrów nauki dowiesz się, jak tworzyć dokumenty (zarządzenia, decyzje administracyjne) związane z prawem wewnątrzszkolnym. Poznasz różnorodne praktyczne, przydatne narzędzia i techniki, które pomagają grupom radzić sobie w sytuacjach niepewności, a także zapewniają im procedury umożliwiające rozwiązywanie problemów i znajdowanie wyjścia z potencjalnych konfliktów. Zajęcia pozwolą Ci nauczyć się właściwej komunikacji i profesjonalnego rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które są częścią pracy z ludźmi.
Po ukończeniu tego kierunku będziesz posiadać wiedzę na temat stosowania prawa w praktyce szkolnej, a zdobyte w trakcie ćwiczeń umiejętności będziesz umieć wykorzystać w zarządzaniu ludźmi i majątkiem.

Gdzie możesz zdobyć pracę po Zarządzaniu Oświatą?

Dzięki wiedzy i umiejętnościom, które zdobędziesz na studiach, możesz pracować w:

 • wszystkich typach szkół,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • organach prowadzących działalność oświatową,
 • organach nadzorujących działalność oświatową,
 • instytucjach administracji samorządowej
  (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 roku (Dz.U. nr 184, poz. 1436)).

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 2500 zł

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

 • Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą dadzą Ci profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pełnienia kierowniczych stanowisk w placówkach oświatowych na każdym poziomie edukacyjnym. Ich ukończenie łączy się z uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy w obszarze zarządzania. Poznasz między innymi metody zwiększenia efektywności pracy za pomocą narzędzi, jakie daje coaching, zasad sprawnej komunikacji i rozwiązywania sytuacji spornych oraz zasad zarządzania ludźmi, zespołem i mieniem instytucji. Praktyka tym wyróżniają się nasze studia.

Wojciech Jankowski

dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

logoGODN

 

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest instytucją działającą na obszarze Pomorza od 2002 roku. Od początku swej działalności GODN aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju pomorskiej edukacji poprzez wzmacnianie kompetencji zawodowych dyrektorów i nauczycieli oraz wspomaganie rozwoju pomorskich szkół i placówek oświatowych. Całość działań Ośrodka skupia się między innymi na wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie kształcenia, opieki i wychowania oraz zarządzania; tworzenie możliwości rozwijania i wzbogacania umiejętności, wiadomości oraz kształtowania postaw dyrektorów i nauczycieli pomorskich szkół i placówek oświatowych.

Misją Ośrodka jest także: działanie inspirujące twórcze rozwijanie własnych zdolności, samodzielne poszukiwanie rozwiązań, kształtowanie umiejętności współpracy oraz poszanowania godności, cudzych odmiennych poglądów i idei. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest ogólnie postrzegany jako nowoczesna placówka doskonalenia, skupiająca wysoko kwalifikowaną kadrę, podejmującą współczesne wyzwania związane z rozwojem pomorskiej oświaty. Skupia ludzi wyróżniających się szeroką wiedzą zawodową oraz chęcią ciągłego podnoszenia swych kwalifikacji, a także łatwością adaptacji do zmieniających się nieustannie wymagań organizacyjnych i technologicznych edukacyjnego rynku pracy.

 

 

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 2, p. 216

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail h.makowska@wsaib.pl

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska
Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl