Stopień I

Logopedia
z Komunikacją Społeczną
studia I stopnia

studia I stopnia
NOWOŚĆ!
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne)
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Po ukończeniu specjalności Logopedia z komunikacją społeczną będzie specjalistą w zakresie logopedycznej pracy z dziennikarzami radiowymi i telewizyjnymi, pracownikami mediów i innymi osobami, które ze względów zawodowych występują publicznie, jak np. rzecznicy prasowi, pracownicy Public Relations, menedżerowie w organizacjach.

Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy, terapii lub doskonalenia artykulacji, wypowiedzi i głosu osób występujących publicznie, w zakresie estetyki żywego słowa, interpretacji tekstów, pracy nad głosem, pracy przy mikrofonie, przygotowania wystąpienia przed kamerą. Będziesz miał możliwość zatrudnienia w rozgłośniach radiowo-telewizyjnych, w szkolnictwie artystycznym, w poradniach specjalistycznych i w sektorze prywatnym.

Przykładowe przedmioty

  • Podstawy komunikacji społecznej
  • Logopedia medialna
  • Logopedia artystyczna
  • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
  • Przygotowanie do wystąpień przed kamerą
  • Kształtowanie wizerunku medialnego