• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Zapisz sięto proste!

Studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 • Świadectwo dojrzałości
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku "nowej matury")
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Jedno kolorowe zdjęcie(wymagany format 35mm x 45 mm)
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnejpatrz niżej Opłaty za studia

Studia II stopnia

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopia suplementu do dyplomu
 • Świadectwo dojrzałości
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Jedno kolorowe zdjęcie(wymagany format 35mm x 45 mm)
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnejpatrz niżej Opłaty za studia
 • Odwiedź nasz punkt rekrutacyjny:
 • Gdynia

  • ul. Kielecka 7

   81-303 Gdynia

   tel 58 660 74 10

  • Godziny otwarcia

   pon. - pt. 8:00 – 16:00

Zasady rekrutacji

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie egzaminy maturalnego. W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie obowiązują progi punktowe, liczy się natomiast kolejność zgłoszeń.

 

Rezerwacja miejsca

Osoby, które dopiero przystępują do matury lub będą ją poprawiać, mogą zarezerwować sobie miejsce na studiach wypełniając formularz rekrutacyjny on-line i dostarczyć dokumenty w późniejszym terminie.


Harmonogram rekrutacji na studia

 • Nabór na studia na semestr zimowy - rok akademicki 2017/2018

  20marca
 • Rozpoczęcie zajęć na studiach niestacjonarnych

  22września
 • Rozpoczęcie zajęć na studiach stacjonarnych

  25 września

Opłaty za studia

Opłata rekrutacyjna

300zł

Dane do przelewu

 • Bank Pocztowy S.A. o. Gdańsk

 • 71 1320 1120 2451 1344 2000 0001

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

Czesne

Opłata za jeden semestr

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Prawo studia 5-letnie 2700 zł2500 zł
Administracja I stopień 2400 zł2200 zł
Administracja II stopień 2400 zł2200 zł
Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopień 2400 zł2200 zł
Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopień 2400 zł2200 zł
Management I stopień 2400 zł2200 zł
Management II stopień 2400 zł2200 zł
Zarządzanie I stopień 2400 zł2200 zł
Zarządzanie II stopień 2400 zł2200 zł
Logistyka I stopień 2400 zł2200 zł
Finanse i Rachunkowość I stopień 2400 zł2200 zł

Zobacz jak się zapisać

Najczęściej zadawane pytania

Biuro Rekrutacji WSAiB zasady rekrutacji na studia

Magdalena Czaja

Kierownik Biura Rekrutacji WSAiB

FAQ

 • Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

 • Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja do WSAiB na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczyna się 20 marca 2017r., a kończy 30 września 2017r. Należy jednak pamiętać, że na każdym kierunku jest limit miejsc, a liczy się kolejność zapisów. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 58 660 74 10.

 • W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem po wcześniejszej rejestracji on-line.

  Adres:

  Biuro Rekrutacji
  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni,

  ul. Kielecka 7, Gdynia 81-303

  Adres Biura Rekrutacji w Lęborku:

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego - Wydział Zamiejscowy w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, Lębork 84-300

 • Do którego dnia miesiąca należy wpłacić ratę za czesne?

  Czesne należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca. W lipcu i sierpniu wszyscy studenci WSAiB zwolnieni są z opłat.

 • Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:

  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001

  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • Czy w trakcie studiów w WSAiB muszę odbyć praktyki?

  Tak, praktyki są obowiązkowe i trwają zależnie od kierunku od 3 do 6 tygodni. W organizacji i planowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji WSAiB

godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 16:00

parter, p. 4

Magdalena Czaja Biuro Rekrutacji WSAiB

Magdalena Czaja
Kierownik Biura Rekrutacji

tel. 58 660 74 10

e-mail m.czaja@wsaib.pl

Rekrutacja Joanna Zaczek

Joanna Zaczek
Pracownik Biura Rekrutacji

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl

Olesya Lelental

Olesya Lelental
Pracownik Biura Rekrutacji i Współpracy Zagranicznej/International Relations Office

tel. +48 58 660 74 49 mobile +48 505 050 190

e-mail o.lelental@wsaib.pl international@wsaib.pl

Iwona Pietras

Iwona Pietras
Pracownik Biura Rekrutacji

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl

Kontakt