• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

 

 

studia wyzsze studia podyplomowe

 

 

Zasady rekrutacji na studia wyższe

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest posiadanie świadectwa maturalnego, a na studia II stopnia dyplomu ukończenia studiów I stopnia. W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie obowiązują progi punktowe, liczy się natomiast kolejność zgłoszeń. Na każdym kierunku jest limit przyjęć.

 

Rezerwacja miejsca

Osoby, które dopiero przystępują do matury lub będą ją poprawiać, mogą zarezerwować sobie miejsce na studiach wypełniając formularz rejestracyjny on-line i dostarczyć dokumenty w późniejszym terminie.


Harmonogram: rekrutacja na studia wyższe

 • Rozpoczęcie rekrutacji

  19marca
 • Zakończenie rekrutacji

  12października
 • Rozpoczęcie zajęć (dokładna data zależy od wybranego kierunku)

  1października

Opłaty za studia

Wpisowe

85 zł

Dane do przelewu

 • Bank Pocztowy S.A. o. Gdańsk

 • 71 1320 1120 2451 1344 2000 0001

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

Zapisz sięto proste!

Studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 • Świadectwo dojrzałości
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku "nowej matury")
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Jedno kolorowe zdjęcie(wymagany format 35mm x 45 mm)
 • Potwierdzenie opłaty wpisowejpatrz wyżej Opłaty za studia

Studia II stopnia

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopia suplementu do dyplomu
 • Świadectwo dojrzałości
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Jedno kolorowe zdjęcie(wymagany format 35mm x 45 mm)
 • Potwierdzenie opłaty wpisowejpatrz wyżej Opłaty za studia
 • Odwiedź nasz punkt rekrutacyjny:
 • Gdynia

  • ul. Kielecka 7

   81-303 Gdynia

   tel 58 660 74 10

  • Godziny otwarcia

   pon. - pt. 8.00-16.00

Zobacz dlaczego powinieneś się do nas zapisać

Najczęściej zadawane pytania

Biuro Rekrutacji WSAiB zasady rekrutacji na studia

Magdalena Juchniewicz

Kierownik Działu Rekrutacji i Współpracy Zagranicznej

FAQ

 • Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym, ani wybór zdawanych przedmiotów. Aby zostać przyjętym wystarczy świadectwo egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymagana jest  rejestracja on-line oraz złożenie kompletu dokumentów.

 • Do kiedy można zapisać się na studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie przyjmowane są przez Rekrutację od 19.03.2018 do 12.10.2018. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Uruchomienie zajęć przewidziane jest na początku października 2018.

 • W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem po wcześniejszej rejestracji on-line.

  Adres:

  Biuro Rekrutacji
  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, Gdynia 81-303

  Adres Biura Rekrutacji w Lęborku:
  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego - Wydział Zamiejscowy w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, Lębork 84-300

 • Do którego dnia miesiąca należy wpłacić ratę za czesne?

  Czesne należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca. W lipcu i sierpniu wszyscy studenci WSAiB zwolnieni są z opłat.

 • Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:

  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001

  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • Czy w trakcie studiów w WSAiB będę musiał odbyć praktyki?

  Tak, praktyki są obowiązkowe i trwają 3 miesiące. W organizacji i planowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier. Plan zajęć jest elastyczny, więc studenci mogą odbywać praktyki w trakcie roku akademickiego.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji WSAiB

godziny pracy

pon. - pt. 8:00-16:00

parter, p. -2

Magdalena Juchniewicz Biuro Rekrutacji WSAiB

Magdalena Juchniewicz
Kierownik Działu Rekrutacji i Współpracy Zagranicznej

tel. 58 660 74 10

e-mail m.juchniewicz@wsaib.pl

Rekrutacja Joanna Zaczek

Joanna Zaczek
specjalista ds. rekrutacji i współpracy zagranicznej

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl

Olesya Lelental

Olesya Lelental
Specjalista ds. Współpracy Zagranicznej i Rekrutacji / International Relations Office Coordinator

tel. +48 58 660 74 49 mobile +48 505 050 190

e-mail o.lelental@wsaib.pl international@wsaib.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wszystkie pola są wymagane.