Agile – Zwinne Zarządzanie Projektami

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia hybrydowe: 5 zjazdów w Uczelni + 4 zjazdy on-line

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, gdzie efektywność i adaptacyjność w zarządzaniu projektami są kluczowe, studia podyplomowe Agile – Zwinne Zarządzanie Projektami stanowią odpowiedź na rosnące wymagania rynku pracy w zakresie profesjonalnego zarządzania projektami. Program ten został zaprojektowany, aby uczestnicy mogli nabyć kompleksowe umiejętności potrzebne do zarządzania projektami w metodologiach zwinnych (Agile).

Studia oferują bogaty zestaw modułów, począwszy od fundamentów komunikacji i zarządzania zespołem, przez zwinne zarządzanie projektami z możliwością uzyskania certyfikacji Agile PM® Foundation, po analizę procesów biznesowych i zarządzanie wymaganiami w projektach. Program obejmuje także unikalne moduły, takie jak symulacja „Sułtańskie Wesele”, która pozwala uczestnikom na praktyczne przećwiczenie zarządzania projektami w środowisku Agile, a także moduły przygotowujące do uzyskania certyfikatów Agile BA® Foundation i PeopleCert Scrum Master I.

Dzięki temu studia zapewniają nie tylko teoretyczne podstawy, ale także intensywną praktykę, co jest kluczowe dla efektywnego przyswajania wiedzy i umiejętności. Uczestnicy będą mieli okazję do pracy nad rzeczywistymi przypadkami, co pozwoli im zrozumieć i zastosować najlepsze praktyki zarządzania projektami w swoich obecnych lub przyszłych rolach zawodowych.

Dodatkowo, moduły takie jak zarządzanie zmianą w projektach oraz zarządzanie usługami IT według metodyki ITIL®4 dają szeroki przegląd i umiejętności potrzebne do zarządzania projektami IT oraz wprowadzania efektywnych zmian w organizacjach każdego typu.

Studia są realizowane w partnerstwie z firmą szkoleniową Altkom Akademia.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3700 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Studia te to doskonała inwestycja w rozwój zawodowy dla każdego, kto chce stać się liderem w efektywnym zarządzaniu projektami. Uczestnicy studiów zyskują:

 • Kompleksowe kompetencje zarządcze: Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów są bezpośrednio stosowalne w pracy zawodowej i pozwalają na skuteczniejsze prowadzenie projektów w różnych środowiskach.
 • Certyfikacje zawodowe: Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów, które są cenione w branży i zwiększają konkurencyjność na rynku pracy.
 • Praktyczne doświadczenie: Warsztaty i symulacje to szansa na praktyczne zastosowanie metodyk zarządzania projektami, co jest nieocenione w procesie nauki.
 • Networking: Studia umożliwiają spotkanie z innymi profesjonalistami z branży, co jest okazją do wymiany doświadczeń i budowania sieci kontaktów zawodowych.

Studia podyplomowe Agile – Zwinne Zarządzanie Projektami są skierowane do szerokiego grona osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zarządzaniu projektami oraz poszerzyć swoje kompetencje w przewodzeniu zespołom i realizacji złożonych przedsięwzięć projektowych. Program ten jest idealny dla:

 • Menedżerów projektów i liderów zespołów: Osoby już pracujące w zarządzaniu projektami, które pragną pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, szczególnie w zwinnych metodykach zarządzania, takich jak Agile PM czy Scrum.
 • Specjalistów aspirujących do ról kierowniczych: Pracownicy techniczni, analitycy biznesowi i konsultanci, którzy chcą przejść na wyższe stanowiska zarządcze, gdzie kluczowe będą umiejętności planowania strategicznego, komunikacji i zarządzania zespołami.
 • Osób z branży IT i technologii: Profesjonaliści IT, którzy codziennie współpracują z projektami i zespołami projektowymi, a chcą formalnie potwierdzić swoje umiejętności i zdobyć certyfikacje uznawane w branży.
 • Przedsiębiorcy i założyciele start-upów: Osoby, które prowadzą własną działalność lub planują założyć start-up, mogą skorzystać z nauki efektywnego zarządzania projektami, co jest kluczowe przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek i zarządzaniu wzrostem firmy.
 • Pracownicy organizacji non-profit i społecznych: Przedstawiciele sektora non-profit, którzy pragną usprawnić realizację projektów społecznych i zwiększyć ich wpływ poprzez profesjonalne zarządzanie i mobilizację zespołów.

Każdy z uczestników, niezależnie od dotychczasowego doświadczenia, znajdzie w tym programie wartościową wiedzę, która pomoże mu skuteczniej realizować cele zawodowe i osobiste, a także wyposaży w narzędzia potrzebne do liderowania zmiany i wprowadzania innowacji w swojej organizacji.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Partner kierunku:

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią – obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. To ponad tysiąc różnorodnych kursów i egzaminów, z których do tej pory skorzystało około 650 tys. osób, edukowanych przez 300 certyfikowanych wykładowców. W samym 2023 roku Altkom Akademia przeszkoliła ponad 42 000 kursantów!

Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

100% praktyki

Program studiów Agile – zwinne zarządzanie projektami oferuje unikalne połączenie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, co jest rzadkością na polu edukacji menedżerskiej. Certyfikacje takie jak Agile PM® i Scrum Master, dostępne w ramach studiów, otwierają drzwi do awansu zawodowego. Interaktywne symulacje, takie jak 'Sułtańskie Wesele’, pozwalają uczestnikom na przetestowanie swoich umiejętności w dynamicznym środowisku. To doskonała inwestycja dla tych, którzy aspirują do roli liderów projektów, zapewniając im nie tylko wiedzę, ale także praktyczne doświadczenie i cenne kontakty zawodowe.

Maciej Hawrus
Product and Business Manager w Altkom Akademia

Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

 1. Podstawy zarządzania projektami – przegląd standardów (20 godz.)
 2. Kompetencje Project Managera – komunikacja i zarządzanie zespołem (20 godz.)
 3. Zwinne zarządzanie projektami według Agile Project Management® – za dodatkową opłatą certyfikacja Agile PM® Foundation (20 godz.)
 4. Analiza procesów biznesowych (20 godz.)
 5. Zarządzanie wymaganiami w projektach (10 godz.)
 6. Symulacja Sułtańskie Wesele – projekty Agile w praktyce (10 godz.)
 7. Analiza biznesowa w środowisku zwinnym AgileBA® Foundation – za dodatkową opłatą certyfikacja Agile BA® Foundation (20 godz.)
 8. Zwinna praca zespołowa SCRUM – w ramach studiów wliczona certyfikacja PeopleCert Scrum Master I (20 godz.)
 9. Zarządzanie zmianą w projektach (20 godz.)
 10. Zarządzanie usługami IT wg metodyki ITIL®4 (20 godz.)

Zaliczenie studiów następuje na podstawie testu końcowego. Test zostanie przeprowadzony na ostatnim zjeździe. Test trwa 1 godzinę i składa się z ok. 30 pytań obejmujących zakresem merytorycznym zrealizowane w trakcie studiów przedmioty.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy