11.08.2023

KONFERENCJA: PRAWA CZŁOWIEKA – MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

KONFERENCJA: PRAWA CZŁOWIEKA - MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

Praworządność, konflikty zbrojne i prawa człowieka to trzy panele, wokół których toczyć się będą prelekcje i dyskusje podczas Międzynarodowej Konferencji pt. „Prawa człowieka – między wschodem a zachodem” (Human Rights – between East and West). Wydarzenie odbędzie się 19 maja 2023 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął  Marszałek Senatu RP. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału – uwaga należy się zarejestrować, link podajemy poniżej.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Prawa i Administracji WSAiB. Konferencja poświęcona jest aktualnej problematyce ochrony praw człowieka we współczesnej rzeczywistości społecznej i geopolitycznej. Krótkie prelekcje (15 min.) zostaną wygłoszone m.in. przez przedstawicieli wielu środowisk akademickich oraz praktyków. Wśród zaproszonych do dyskusji osób są m.in. Marszałek Bogdan Borusewicz, Senator Sławomir Rybicki, Poseł Henryka Krzywonos-Strycharska.

Kiedy: Wydarzenie odbędzie się 19 maja 2023 roku 

Gdzie: Aula im. prof. J. Młynarczyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7

Facebook: https://www.facebook.com/events/969619104194854?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A

Program i rejestracja: pod poniższym linkiem:

https://wsaib.pl/humanrights-conference/

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!