Konferencja w Powiatowym Centrum Informacyjnym

W ramach współpracy w promowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości w na terenie Ziemi Lęborskiej dr Cezary Tatarczuk wziął udział w konferencji nt. „Powiatowe Centrum Informacyjne – pożyczki, poręczenia i dotacje unijne dla przedsiębiorców w Powiecie Lęborskim”.

W ramach współpracy w promowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości w na terenie Ziemi Lęborskiej dr Cezary Tatarczuk wziął udział w konferencji nt. „Powiatowe Centrum Informacyjne – pożyczki, poręczenia i dotacje unijne dla przedsiębiorców w Powiecie Lęborskim”. Konferencja, która odbyła się w dniu  24 czerwca br. w siedzibie lęborskiego starostwa, poświęcona została przybliżeniu misji powiatowych centrów informacyjnych, realizacji priorytetów regionalnych w zakresie wspierania lokalnej przedsiębiorczości, w tym popularyzacji różnych form wsparcia finansowego i instrumentów umożliwiających dostęp do finansowania dłużnego firm.
Więcej informacji: http://www.powiat-lebork.com/index.php?id=118,1295,0,0,1,0