KONKURS NA ESEJ POŚWIĘCONY ETYCE W FINANSACH

Celem konkursu jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach w środowisku akademickim. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody o łącznej wartości 24 tys. zł.

Konkurs wykreował już za pośrednictwem Internetu międzynarodową dyskusję nad zrównoważoną przyszłością sektora finansów wzmocnioną świadomością etyczną oraz zaangażowaniem na rzecz integralności. Misja konkursu honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył z pasją, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach. Organizatorem polskiej edycji konkursu jest Związek Banków Polskich.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu eseju poświęconego zagadnieniu etyki w finansach.
Prace nie mogą przekroczyć 5000 wyrazów wraz z załącznikami. Esej powinien prezentować innowacyjne pomysły oraz jasne wnioski. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2014 r. W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy nie ukończyli 35 lat.

Zgłoszenia do konkursu można składać drogą mailową na adres:

sekretarzkeb@cpb.pl

Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na oficjalnej stronie organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!