KRYMINALISTYCZNE BADANIE ŚLADÓW ZBRODNI – WYKŁAD DLA MATURZYSTÓW

KRYMINALISTYCZNE BADANIE ŚLADÓW ZBRODNI - WYKŁAD DLA MATURZYSTÓW

O śladach pozostawianych na miejscach zbrodni oraz sposobach ich zabezpieczania będą się mogli dowiedzieć maturzyści, zainteresowani studiami na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo, czy Kryminalistyka, podczas wykładu otwartego na Targach Akademia na Uniwersytecie Gdańskim 20 marca 2019 r.

Maturzyści zainteresowani karierą technika kryminalistyki, prokuratora, sędziego, czy też pracą w służbach mundurowych, np. jako oficer śledczy poznają charakterystykę, m.in.: śladów daktyloskopijnych, mechanoskopijnych, osmologicznych i traseologicznych. Uatrakcyjnieniem wykładu będzie pokaz zastosowania mikroskopów.

Wykład poprowadzi ekspert w zakresie kryminalistyki i terroryzmu, dr Wojciech Wosek, wykładowca WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa WSAiB.

Gdzie i kiedy:

20 marca.2019 r., godz. 10.30-11.30, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Aula A (Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6).