• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

Kurs doskonalący umiejętności
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Program szkolenia został w całości oparty na Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Dziennik Ustaw z dnia 21 stycznia 2016 r. Poz.103
Tematyka określona w pkt IV w wymiarze 16 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

CENA 550 zł

Formularz rejestracyjny na szkolenia

Wybierz blok szkoleniowy my oddzwonimy i poinformujemy o dostępnych terminach, godzinach i wolnych miejscach.

Wszystkie pola są wymagane.