LISTA REZERWOWA NA KIERUNKU PRAWO – KOMUNIKAT DZIEKANA WPiA

LISTA REZERWOWA NA KIERUNKU PRAWO - KOMUNIKAT DZIEKANA WPiA

Z dniem 23 sierpnia 2021 r. zakończyła się rekrutacja na studia na kierunku Prawo w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2021/2022.

W związku z wypełnieniem limitu przyjęć na kierunku Prawo Rektor WSAiB podjął decyzję zamykającą nabór na studia w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie została uruchomiona lista rezerwowa. Kandydaci, którzy zapiszą się na listę rezerwową mają szansę być przyjętym na kierunek Prawo w trybie stacjonarnym w momencie zwolnienia się miejsca.

Na Wydziale Prawa i Administracji nadal trwa rekrutacja na studia na kierunku Prawo w trybie niestacjonarnym, a także na kierunek Administracja (stacjonarnie i niestacjonarnie) oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne (stacjonarne i niestacjonarne).

Informujemy Kandydatów, że istnieje możliwość zmiany kierunku i trybu  do końca 1 semestru nauki.

Więcej  informacji udziela Biuro Rekrutacji

tel. 58 660 74 10, 50 50 50 190

rekrutacja@wsaib.pl