MAMY NAJWYŻSZĄ W POLSCE ZDAWALNOŚĆ NA APLIKACJE!

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni znalazła się na I miejscu w Polsce pod względem zdawalności absolwentów na aplikacje prawnicze. Dane pochodzą z raportu za rok 2013, opublikowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Absolwenci WSAiB mają powód do dumy, bowiem aż co drugi zdający test przyjęty został na aplikację. Zdawalność na poziomie 50% sprawiła, że Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni znalazła się na pierwszym miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych i niepublicznych. Gratulujemy naszym Absolwentom! 

Od roku 2006 egzaminy na aplikacje organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i zakres egzaminów wstępnych. Wyniki analizy po egzaminie wstępnym, który odbył się 28 września 2013 r., pokazały utrzymującą się zależność między oceną na dyplomie a zdawalnością: im wyższa ocena na dyplomie, tym większy procent zdawalności w grupie osób z tą oceną. W 2013 r. najwięcej osób przystąpiło do egzaminu na aplikację radcowską – 5123 osoby (zdało 46,53 proc), na aplikację adwokacką 4196 osób (zdało 53,12 proc.) a na aplikację notarialną 759 osób (zdało 35,84 proc.).

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.