dr

Jarosław Rekwirowicz

Jestem podinspektorem policji w stanie spoczynku. Ukończyłem Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie, Uniwersytet Gdański i podyplomowe studia pedagogiczne w Wyższej Szkole pedagogicznej w Słupsku. Karierę naukowa kontynuowałem w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kształtowanie zachowań patriotycznych i obywatelskich w klasach o profilu mundurowym” uzyskałem stopień doktora w dziecinie nauk społecznych. Jestem zatrudniony jako wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku. Moje zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętego patriotyzmu oraz zarządzania bezpieczeństwem.

Prowadzone zajęcia:

  • Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Strategia zapobiegania przestępczości
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Prawo policyjne

Publikacje

-