OŚWIADCZENIE REKTORA

 Oświadczenie Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w sprawie publikacji prasowych dotyczących studiów prawniczych.