Pierwszy Powszechny Zjazd Ekonomistów, Menedżerów, Prawników i Historyków Morskich

20 września br. odbył się Pierwszy Powszechny Zjazd Ekonomistów, Menedżerów, Prawników i Historyków Morskich. Obrady odbyły się w salach Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” oraz Muzeum Miasta Gdyni. Wzięło w nim udział ponad 100 uczestników. Tematem dyskusji były m.in. założenia polskiej polityki w sprawie gospodarczego wykorzystania naszego dostępu do morza, sformułowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez Eugeniusza Kwiatkowskiego (wówczas wicepremiera i ministra) oraz potrzeba uwzględniania ich także w obecnych warunkach.